Vtipy 1. časť

Obsah článku

51.

Hovorí jeden druhému:

„Náš pán farár je ako Boh. V nedeľu je nepochopiteľný a v týždni neviditeľný.“

 

52.

Starká má chrípku. Vnučka Marienka sa večer pred spaním modlí:

„Pane Bože, uzdrav našu starkú, ale nechoď ku nej blízko, aby si neochorel aj ty!“

 

53.

Jano s Ďurom idú opití cez les. Tu Ďuro vrazí do stromu a povie:

„Pochválen!“

Vrazí i Jano do stromu a tiež povie:

„Pochválen!“

Nato Ďuro hovorí:

„Počuj Jano, sadnime si tu do jarku a počkajme, kým tá procesia prejde.“

 

54.

Stretnú sa dvaja kamaráti a jeden je veľmi smutný. Druhý sa ho pýta:

„Čo ti je? Čo sa stalo?“

„Ale, moja stará išla kúpiť zemiaky a zrazilo ju auto!“

„Preboha a čo si potom urobil?“

„Ryžu.“

 

55.

... a tento doplň ty sám ...