Kňazi pôsobiaci vo farnosti Kamenec pod Vtáčnikom

 

Rok príchodu Meno kňaza Poznámka
1691 Jáczaj Michal  
1697 Brezáni Ján  
1704 Stankovič Andrej  
1705 Lehotkay František Ignác  
1714 Domanický Ján  
1730 Drahoš Štefan  
1731 Rajecký Ján  
1738 Palumbíni Matej Tobiáš  
1741 Szedínyi Jozef  
1742 Zábrecký Andrej  
1757 Erem Michal  
1778 Schestáky Jozef  
1790 Lassovský František  
1807 Krommer Ján  
1831 Pažitný Ján  
1852 Flessko Eugen  
1852 Ivirich Karol  
1853 Štanga Ján  
1860 Mierka Karol  
1880 Takáč Koloman  
1892 Bátor Matej  
1892 Uhliarik Ján  
1903 Štrbáň Ján  
1903 Záni Ján najdlhšie pôsobiaci vo farnosti
1944 Brezina Ján administrátor  z Bystričian
1944 Dobák Martin disponovaný, ale nenastúpil
1945 Hrmo Jozef  
1976 Fritz Anton kaplán k farárovi Hrmovi
1976 Kamenský Ján  
1978 Rozinaj Ján  
1988 Hanák Jozef  
1990 Hromada Jozef Prievidza, prvé sväté prijímanie 13.6.1982, kázeň
1994 Adam Cyril  
2001 Jakubec Martin administrátor  zo Z. Kostolian
2001 Cerovský Jozef diakon
2002 Židek Pavol  
2006 Hanák Jozef druhý krát v tej istej farnosti
2011 Tkáč Peter