Oznamy mladých

AKCIE A STRETNUTIA

 

Telocvičňa

Dátum Účastníci
Poznámka
UTOROK o 19:00 h. 6.-9.r.

STREDA o 19:00 h.
4.,5.r
SOBOTA o 18:00 h.


V telocvični sa hrá pravidelne. Zmeny sa oznamujú v škole, ale predovšetkým na Facebooku.

 

Deti - farské stretko

Dátum Miesto
Poznámka


Sučany Deň života v Sučanoch
Sobota o 14:00 h.
Fara

Stretká až do odvolania bývajú pravidelne každú sobotu o 14.00 h. na fare.

Prípadné zmeny sú vyhlasované v škole a v kostole pri oznamoch. Pozri aj na Facebook.

 

Mládež - farské stretko

Dátum Miesto
Poznámka
Sobota o 18.00 h.

Fara

BIRMOVANCI

Sobota o 18:00 h.
Fara VŠETCI

Viac informácií musíte hľadať na Facebooku v skupine "Mládežnícke stretká Kamenec"

( https://www.facebook.com/groups/736471799703189/ )

 

TELOCVIČŇA 2013


Dátum Účasníci
Poznámka
Streda o 19:00hod.

13.2.2013
floorball, menší chlapci
Doniesť hokejku
Piatok o 19:00 hod.

15.2.2013
floorball, starší chlapci a chlapi
Doniesť hokejku
Sobota o 19:00 hod.

16.2.2013
----
---