Vtipy 1. časť

Obsah článku

41.

Pápež Ján XXIII. navštívil v Ríme „Nemocnicu Ducha Svätého“, v ktorej slúžia rehoľné sestry. Predstavená veľmi rozrušená sa mu predstavuje:

„Svätý Otče, ja som predstavená Ducha Svätého.“

„Máte šťastie, ja som len námestník Ježiša Krista.“

 

42.

Učiteľka v triede:

„Vy by ste mali sláviť sviatok 1. novembra. Keď sa niečo stane, tak ste zrazu všetci svätí.“

 

43.

Opitý muž príde domov a žena sa ho pýta:

„Čo ste zas oslavovali?“

„Pápežove meniny!“

„Ale veď  nie je ani Jána ani Pavla!

„To nie, ale je druhého!“

 

44.

Išli dve dievčatá, deti lekára popri kostole a jedna hovorí:

„Tu býva Pán Boh.“

„To nie je pravda! Mne starká povedala, že Pán Boh býva v nebi.“

„No hej, býva v nebi, ale tu v kostole ordinuje.“

 

45.

Peťo a Maťo sú v múzeu a zastanú pred sochou.

„Kto je to?“ - pýta sa Peťo.

„Adam!“

„Si si istý? A kde je potom Eva?“

„Išla po jablko.“

 

46.

Malý Janko príde domov zo spovede a plače: „Pán farár mi dal pomodliť sa päť otčenášov a ja viem len jeden!“

 

47.

Starká napomína vnúčika, ktorý si točí ruženec na prste.

„Pátričky nie sú na hranie. Na každom zrniečku sedí anjelik, ktorý môže spadnúť!“

Keď starká odišla, vnuk silno roztočil ruženec a zvolal: „A teraz sa chlapci držte!“

 

48.

Spytuje sa jeden svadobčan kostolníka:

„Prečo máte obraz na oltári zakrytý?“

„Nemáme ho zakrytý stále, len pri svadobných obradoch. Viete na tom obraze je výjav s nadpisom: Bože odpusť im, lebo nevedia čo robia!“

 

49.

V jednom okne bol nápis: „Predám klavír!“ A v druhom okne zas: „Chvála Bohu!“

 

50.

„Môj brat je farárom a každý mu hovorí velebný Otec!“ – chváli sa jeden.

„A môj brat je biskupom a hovoria mu vaša eminencia!“ – chváli sa druhý.

„To je nič. Môj brat má 140 kg a každý, kto ho stretne, povie: Ach môj ty Bože!“