Vtipy 1. časť

Obsah článku

11.

Na nedeľnej sv. omši sedel gazda v lavici, rozmýšľa  o svojich koňoch a zadriemal.

V tom pri ňom zazvonil kostolník so zvončekom. Gazda sa strhol a vykríkol:

„Hó, ešte sa na mňa vytrepú, potvory!“

 

12.

Spovedal sa chlap a takto hovoril pánu farárovi:

„Tento mesiac som zarobil o 5 tisíc viac!“

„Ale veď, to nie je hriech.“

„No hej, ale niekomu sa s tým musím pochváliť.“

 

13.

Spovedal sa cigáň:

„Pán farár, ukradol som nohavice.“

„A ľutujete?“

„Ľutujem, že som neukradol aj sako!“

 

14.

Na hodine náboženstva:

„Deti, kto z vás chce ísť do raja?“

Prihlásia sa všetky deti, len Jurko nedvíha ruku.

„Ty  nechceš ísť do raja?“ - pýta sa katechétka.

„Chcem, ale mama povedala, že o tretej musím byť doma.“

 

15.

Dve smrtky idú na motorke a jedna si nesie náhrobný kameň.

„Čo to nesieš so sebou?“

„A vari mám ísť bez dokladov?“

 

16.

Cez sv. omšu, keď kňaz dáva znak pokoja, sused susedovi podáva ruku a ten mu hovorí:

„A čo sused, vari už idete domov?“

 

17.

Mojžiš schádza z hory Sinaj a v rukách nesie kamenné tabule s Desatorom. Predstúpi pred zástup a hovorí:

„Mám pre vás dve správy, jednu dobrú a druhú zlú; najskôr tá dobrá! Prehovoril som Pána Boha a zo sto prikázaní som vyjednal iba desať, ale tá zlá správa je, že šieste  prikázanie zostáva!“ (6. pr. - Nezosmilníš!)


18.

Chlapi stavali stajňu pre farárovho koňa. Ten ide skontrolovať ich robotu a zdá sa mu, že dvere do stajne sú nízke. A jeden z chlapov mu na to odpovie:

„Nebojte sa, pán farár, väčší kôň ako ste vy tadiaľto nepôjde!“

 

19.

Pán Ježiš sa hnevá na sv. Petra:

„Dal som ti kľúče od nebeskej brány a sú tu samí hriešnici!

„Ja za to nemôžem, keď ich Panna Mária púšťa zadnými dverami!“ - bráni sa sv. Peter.

 

20.

Sv. František ide so spolubratmi na prechádzku. Keďže je veľmi teplo, bratia šomrú na slnko. Sv. František sa modlí:

„Ďakujem ti, Pane, za slnko, že nás ohrieva.“

Na druhý deň, keď sa prechádzajú zastihne ich dážď. A spolubratia opäť šomrú. Vtedy sa sv. František modlí:

„Ďakujem ti, Pane, za dážď, že zvlažuješ zem.“ Na ďalší deň znovu svieti slnko a na prechádzke sa malý vtáčik vyšpiní sv. Františkovi na hlavu. Spolubratia čakajú, čo na to povie sv. František a on sa modlí:

„Ďakujem ti, Pane, že kravy nelietajú.“