Pravidlá miništrovania

Keďže miništrovanie je tiež určitá práca, obeta, služba, bolo by nespravodlivé, keby ste z toho nemali aspoň nejaké odmeny.

Rovnako by bolo nespravodlivé, keby ste tie malé odmeny mali všetci rovnako, lebo niektorí sa obetujú viac, niektorí menej.

Preto Vás budem deliť na „miništrantov“ (ktorí prídu aj cez týždeň) a „občasníkov“. Myslím si, že to rozdeľovanie je spravodlivé, dobré a slúži výlučne pre mňa, pre kňaza; medzi Vami to nesmie robiť rozdiely!

Aj dobrý Boh odmeňuje svojich verných svojou milosťou, aj ja chcem pravidelne aspoň symbolicky odmeňovať miništrantov za ich obetavosť a ochotu slúžiť.

Aby ste nebojovali len za body, každý mesiac budú „tajne“, podľa počtu bodov, odmeňovaní najlepší traja miništranti; odmenení budú neoficiálne a to tak, že ostatní o tom nebudú ani vedieť. Myslím si, že takto sa vyhneme tomu, aby niekto chodil len preto, že chce byť lepší ako ostatní a nie preto, aby naozaj slúžil a obetoval sa.

NIKDY NECHOĎTE MINIŠTROVAŤ PRETO, ABY STE BOLI LEPŠÍ AKO DRUHÍ!

MINIŠTROVANIE JE SLUŽBA BOHU A KŇAZOVI A TO ZADARMO, Z LÁSKY, BEZ POHĽADU NA OSTATNÝCH a ak Vás za to kňaz odmení, to nijako neznamená, že ste viac ako ostatní !!!!!

Okrem toho chcem, aby aj ostatní miništranti mali čosi, preto všetci miništranti budú mať občas nejakú extra súťaž, ktorá bude odmenená trochu väčšou cenou.

Samozrejme aj ostatní chlapci - občasníci - budú mať odmeny, lebo aj oni sa obetujú a slúžia. Okrem darčekov na Vianoce, na Mikuláša môžu rovnako chodiť na všetky akcie, výlety, do telocvične, do herne, na miništrantské stretnutia, atď.

Kto je občasník a kto miništrant sa bude vyhodnocovať každý mesiac, každý mesiac sa toto rozdelenie bude meniť podľa počtu bodov.

 

Teším sa na Vás a ešte raz vám všetkým za vašu obetavosť ĎAKUJEM!