Farské oznamy X/2020

Prvá nedeľa po narodení Pána – Nedeľa sv. Rodiny

 

 • Trojkráľové požehnanie rodín a príbytkov na rok 2021, ktoré býva v januári, nateraz nebude možné. Môžete si ho však urobiť sami. V strede kostola sú pripravené tradičné drevené tabuľky alebo samolepky a texty domáceho požehnania. Potrebujete k tomu sv. vodu. Kto môžete, do pokladničky vložte jedno euro na pokrytie nákladov na tabuľky, texty a samolepky.
 • V pondelok, 28.12., je sviatok „Svätých neviniatok“, mučeníkov, čiže nevinných detí, ktoré dal vyvraždiť kráľ Herodes, lebo sa chcel za každú cenu zbaviť práve narodeného Ježiša. Prikázal vyvraždiť všetkých (okolo 40) chlapcov do dvoch rokov.
 • V utorok, 29.12., je spomienka na sv. Tomáša Becketa, biskupa a mučeníka (1118-1170). Je snáď najznámejším z anglických canterburských biskupov. stal sa najvyšším úradníkov v kráľovstve, kráľovským kancelárom. Kráľ Henrich II. si ho obľúbil a stal jeho najbližším priateľom a radcom. Medzitým sa Tomáš stal novým biskupom v Canterbury, čim zastával naraz dva najvyššie úrady, svetský i cirkevný. V záujme anglického kráľa však boli aj opatrenia proti Cirkvi, s čím Tomáš nesúhlasil, vzdal sa úradu kancelára, čo kráľa nemilo prekvapilo. Po zavraždení Tomáša kráľ oľutoval svoje konanie a pri jeho hrobe robil verejné pokánie. Tri roky po smrti bol vyhlásený za svätého. Na jeho príhovor sa dialo množstvo zázrakov. O 400 rokov, kráľ Henrich VIII., ktorý oddelil Anglicko od Cirkvi, dal Tomášov hrob rozbiť a jeho pozostatky rozprášiť po okolí.
 • Vo štvrtok (31.12.) je spomienka na sv. Silvestra I., pápeža. Bol prvým pápežom po krvavom prenasledovaní kresťanov. Cisár Konštantín Milánskym ediktom v r. 313 dal Cirkvi slobodu, čím nastala celkom nová doba pre Cirkev, akú dovtedy nepoznala; dlhých 250 rokov bola brutálne prenasledovaná, kresťania mučení a zabíjaní. V januári 314 bol Silvester zvolený za pápeža. Keďže kruté prenasledovanie sám prežil, ako pápež bol veľmi pokojný, ale zároveň prezieravý a rozhodný. Výborným pápežom bol vyše 20 rokov.
 • Na Silvestra bude sv. omša už o 15.30 h. (aby ste stihli rodinnú silvestrovskú večeru, ktorá tradične býva o 18.00 h.). V príhovore krátko zhodnotím kalendárny rok 2020.
 • sv. omša bude vigilná zo slávnosti Bohorodičky Panny Márie. Kto sa zúčastní celej sv. omše, už nie je morálne viazaný zúčastniť sa sv. omše zajtra, čiže na „Nový rok“.
 • Počas sv. prijímania zaspievame spoločne pieseň „Te Deum laudamus“ (Teba, Bože, chválime), za ktorú môžeme za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.
 • O 23.45 h. bude v kostole vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna, potom bude krátka „ďakovná pobožnosť na konci roka“. V prvých sekundách nového roku dostanú prítomní novoročné eucharistické požehnanie.
 • V piatok, 1.1., je svetový deň pokoja a „Nový rok“, ale najmä slávnosť, prikázaný sviatok Bohorodičky panny Márie. Každý kresťan katolík je viazaný účasťou na celej sv. omši.
 • Po sv. prijímaní, budeme vzývať Ducha Svätého o pomoc do nového roku; budeme spievať „Veni Creator Spiritus“. Kto sa pri verejnej pobožnosti zúčastní na speve alebo recitovaní hymnu "Veni, Creator Spiritus" - "Príď Duchu Svätý", - môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.
 • V sobotu je spomienka na sv. Bazila Veľkého a Gregora Nazianského, biskupov, učiteľov Cirkvi. patria medzi najvýznamnejších a najvplyvnejších teológov raného kresťanstva (4. stor.). Tak ako pápež Silvester, aj oni dvaja významne prispeli k formácii novej tváre Cirkvi po udelení slobody. Boli to velikáni svojej doby.
 • Chorí a nevládni sa v januári spovedať nebudú.
 • V sobotu je prvá sobota mesiaca. Po sv. omši sa pomodlíme litánie k Panne Márii.
 • V nedeľu je prvá nedeľa v mesiaci. V tento deň býva tradičná zbierka na potreby farnosti.
 • Upratovanie kostola má v tomto týždni na starosti skupinka č. 15. Vďaka za obetavosť.

 

Deň

Čas

Úmysel

28.12.

Pondelok

17.00

+ Ján a Mária Žiakoví, deti a starí rodičia

29.12.

Utorok

17.00

+ Ján Šimo (1.výr.) a rodičia /č.337/

30.12.

Streda

17.00

+ Jaroslav Jánoška (1.výr.)

31.12.

Štvrtok

15.30

Za uzdravenie a pomoc Božiu pre Paulínku a Mareka

1.1.

Piatok

8.00

11.00

Za farníkov

+ Valent a Amália Hudecoví, sestra Mária, zať Ladislav

2.1.

Sobota

18.00

+ Milan a Amália Matejoví a rodičia

3.1.

Nedeľa

8.00

11.00

Za farníkov

+ Terézia Kmeťová (pohr.)

 

 

 

 

 

Druhá nedeľa po narodení Pána

 

 • V utorok večer bude vigilná sv. omša z nasledujúcej slávnosti.
 • V stredu máme slávnosť, prikázaný sviatok Zjavenia Pána, Troch kráľov. Počas sv. omší bude ohlásený deň Veľkej Noci a ostatných slávností v r. 2021.
 • Doneste si vhodné nádoby na trojkráľovú sv. vodu, ktorú požehnáme počas sv. omší. Trojkráľová sv. voda slúži na požehnávanie príbytkov, budov a osôb v domácnosti. Do Veľkej Noci sa používa vo sväteničkách umiestnených pri vchode do príbytkov. Prosím, vytvorte si tento dôležitý zvyk a používajte sv. vodu /s dôverou sa prežehnajte/ pri vchádzaní a vychádzaní z príbytkov. Zo života vieme, že sv. voda zaháňa Zlého, upokojuje duše živých i mŕtvych.
 • Vo štvrtok je prvý štvrtok v mesiaci. Je to deň osobitných modlitieb za nové kňazské a rehoľné povolania.
 • Vo štvrtok po večernej sv. omši bude adorácia do 18.00 h.
 • V nedeľu (10.1.) je sviatok Krstu Krista Pána. Po tomto sviatku sa môže odložiť betlehem (najmä v domácnostiach) a ostatná vianočná výzdoba. V našom kostole zostane betlehem až do Hromníc, čiže do 2. februára.
 • Po nedeli Krstu Krista Pána sa končí vianočné obdobie, prestávajú sa spievať vianočné piesne a začína sa obdobie „Cez rok“, čiže „všedné dni“.
 • Upratovanie kostola má v tomto týždni na starosti skupina č.1. Vďaka za obetavosť.

 

Deň

Čas

Úmysel

4.1.

Pondelok

17.00

+ Jozefína Šimová (pohr.)

5.1.

Utorok

17.00

+ Dominik a Mária Fábryoví, synovia Rudolf a Ladislav, vnuk Peter

6.1.

Streda

8.00

11.00

Za farníkov

Za Božiu pomoc pre Amáliu Mikuľovú

7.1.

Štvrtok

17.00

+ Vdp. Ignác Hrubý

8.1.

Piatok

17.00

+ Jozef Šimo, švagor Jozef a rodičia

9.1.

Sobota

18.00

+ Štefan, Emília a rodičia

10.1.

Nedeľa

8.00

11.00

+ Vladimír Nechala

Za farníkov

 

 

 

 

Tretia nedeľa po narodení Pána – Krst Krista Pána

 

 • V pondelok (11.1.) od 10.00 h. budeme odkladať vianočnú výzdobu a stromčeky. Betlehem preložíme do kaplnky sv. Anny. Prosím, príďte pomôcť a poupratovať. Ďakujem za obetavosť.
 • Vo štvrtok po večernej sv. omši bude adorácia do 18.00 h.
 • Upratovanie kostola má v tomto týždni na starosti skupinka č. 2. Vďaka za obetavosť.

 

Deň

Čas

Úmysel

11.1.

Pondelok

17.00

Na úmysel ordinára

12.1.

Utorok

17.00

Poďakovanie a za Božiu pomoc pre manželov Boreckých (30.výr. sobáša)

13.1.

Streda

17.00

Na úmysel ordinára

14.1.

Štvrtok

17.00

Na úmysel ordinára

15.1.

Piatok

17.00

+ Oľga a Ľudovít Nechaloví, syn Peter, vnučka Beáta a rodičia

16.1.

Sobota

  18.00

+ Milan Hudec (1.výr.)

17.1.

Nedeľa

8.00

11.00

Za farníkov

+ Jozef Staňo (pohr.)

 

V mesiaci január sú voľné úmysly: pondelok 18.1.; utorok 19.1.; piatok 22.1. všetky o 17.00 h.

Sobota 23.1. o 18.00 h. Nedeľa 31.1. o 8.00 alebo 11.00 h.