Farské oznamy III/2024

 • V noci zo soboty na nedeľu, 31. marca, sa mení zimný čas na letný; menej spíme; hodinky si posunieme z 2.00 h. na 3.00 h. /o hodinu dopredu/.

 

 31. marca - Veľkonočná nedeľa

 • Zo srdca ďakujem všetkým, ktorí sa pričinili o dôstojný priebeh veľkonočných sviatkov. Ďakujem vám, ktorí ste aktívne prežívali 40 dňový pôstny čas, prichádzali na pobožnosti krížovej cesty a cez Veľký týždeň.
 • Počas celého veľkonočného obdobia sa budeme modliť namiesto „Anjel Pána“ modlitbu „Raduj sa, nebies Kráľovná“.
 • Od zajtra bude tzv. „Veľkonočná oktáva“, t.j. osem dní, ktoré sú predĺžením Veľkonočnej nedele (z jedného dňa je osem dní).
 • Cez oktávu budeme spievať a hovoriť dvojité „Aleluja“ na dôraznejšie zvýraznenie Ježišovho zmŕtvychvstania.
 • Zajtra je „Veľkonočný pondelok“. Sv. omša bude len jedna o 11.00 h.
 • Vo štvrtok je prvý štvrtok v mesiaci. Je to deň osobitných modlitieb za nové kňazské a rehoľné povolania. po sv. omši bude adorácia do 19.00 h.
 • V piatok je prvý piatok v mesiaci. Nakoľko je oktáva, prvý piatok sa neslávi. O 17.45 h. sa pomodlíme prvopiatkovú pobožnosť.
 • V sobotu je prvá sobota mesiaca. Po sv. omši sa pomodlíme litánie k Panne Márii.
 • Na budúcu nedeľu (7.4.) je „Nedeľa Božieho milosrdenstva“. Je to slávnosť, ktorú si želal sám Ježiš cez svätú sestru Faustínu. Týmto sviatkom a prijatím Božieho milosrdenstva dáva Boh svetu šancu na obrátenie sa k pravde a k záchrane vlastného osudu. poobede o 15:00 h. budeme mať v kostole „Hodinu Božieho milosrdenstva“, počas ktorej sa spoločne pomodlíme aj slávnostnú Korunku Božieho milosrdenstva. Prosím, príďte.
 • Každý, kto si v nedeľu Božieho milosrdenstva pri verejnom vystavení obrazu Božieho milosrdenstva v kostole nábožne uctí tento obraz a splní predpísané podmienky na získanie úplných odpustkov (sv.spoveď, sv.prijímanie, modlitba na úmysel Sv.Otca) a pomodlí sa Otče náš a Verím v Boha a pridá k tomu úprimný a dôverný povzdych vzývajúci Božie milosrdenstvo (napr. Milosrdný Ježišu, dôverujem ti!), môže získať úplné odpustky pre seba alebo pre duše v očistci. Touto nedeľou sa zavŕši oktáva a začne sa veľkonočné obdobie, ktoré skončí v nedeľu Zoslania Ducha Svätého.
 • Upratovanie kostola v tomto týždni má na starosti skupina č. 3. ďakujem za obetavosť.
 • V noci zo soboty na nedeľu, 31. marca, sa mení zimný čas na letný; menej spíme; hodinky si posunieme z 2.00 h. na 3.00 h. /o hodinu dopredu/.

 

Deň

Čas

Úmysel

1.4.

Pondelok

11.00

+ Ladislav Jánoška a rodičia

2.4.

Utorok

18.00

Poďakovanie a za Božiu pomoc pre Victoriu a Lukáša (20.nar.)

3.4.

Streda

18.00

Poďakovanie a za Božiu pomoc pre Helenu (80.nar.)

4.4.

Štvrtok

18.00

+ Štefan (20.výr.), Emília, zať Ján a rodičia

5.4.

Piatok

18.00

+ Ján Pisár

6.4.

Sobota

8.00

+ Valent a Amália Hudecoví, sestra Mária, syn Ivan, zať Ladislav

7.4.

Nedeľa

8.00

11.00

Za farníkov

+ Rozália a Ján Paukeje

 

 

 

7. apríla – 2. Veľkonočná nedeľa - Nedeľa Božieho milosrdenstva

 • V pondelok je slávnosť, neprikázaný sviatok, Zvestovania Pána (preložená z 25.3.). Je to symbolický dátum, presne deväť mesiacov pred Narodením Pána. Je to deň, kedy sa dielo vykúpenia začalo. K Panne Márii prišiel archanjel Gabriel, ktorý jej oznámil, že sa stane matkou stáročiami očakávaného Mesiáša. Okamih počatia Pána Ježiša v lone Márie sa spája s okamihom zvestovania. Boh už po prvom hriechu prisľúbil, že nenechá ľudstvo osamotené (Gn 3). V priebehu dejín Boh svoj sľub viackrát potvrdil, napr. ústami proroka Izaiáša: „Preto vám sám Pán dá znamenie: Hľa, panna počne a porodí syna a dá mu meno Emanuel!“ (Iz 7, 14) sviatok Zvestovania Pána je aj pripomienkou, že Boh vždy dodržiava svoje sľuby.
 • Vo štvrtok je spomienka na sv. biskupa a mučeníka Stanislava (1030-1079). Je patrónom Poľska a krakovského arcibiskupstva. Muž zo šľachtickej rodiny z blízkosti Krakova bol vysvätený za kňaza. Bol vyhľadávaným kazateľom a duchovným radcom. V r. 1072 sa stal biskupom Krakova. Nový biskup ostro odsúdil krutosť, nespravodlivosť a únos ženy istého šľachtica, ktoré mal na svedomí poľský kráľ Boleslav II. Smelý. Biskup Stanislav kráľa exkomunikoval. Keď kráľ prišiel na bohoslužby, biskup ich prerušil. 11.4.1079 ho nakoniec sám kráľ zavraždil pri slúžení sv. omše.
 • Vo štvrtok bude po sv. omši adorácia do 19.00 h.
 • Upratovanie kostola v tomto týždni má na starosti skupina č. 4. ďakujem za obetavosť.

 

Deň

Čas

Úmysel

8.4.

Pondelok

18.00

+ Emília, Jozef a rodičia

9.4.

Utorok

18.00

+ Starí rodičia a vnučka

10.4.

Streda

8.00

+ Tibor Bednár

11.4.

Štvrtok

18.00

+ Koloman Jánoška (2.výr. a ned.93.nar.)

12.4.

Piatok

18.00

+ Koloman Nechala

13.4.

Sobota

8.00

+ Anna a Ján Šimoví, deti Ján a Anna

14.4.

Nedeľa

8.00

11.00

Za farníkov

Poďakovanie a za Božiu pomoc pre Lindu Eisenhardt (10.nar.)

 

 

 

14. apríla - 3. Veľkonočná nedeľa

 • Dnes začína týždeň modlitieb za nové duchovné a kňazské povolania. Prosím, obetujte svoje modlitby na tento úmysel.
 • Veriaci, ktorý sa v tomto týždni nábožne zúčastní na verejnej pobožnosti za kňazské a duchovné povolania, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky. My túto pobožnosť budeme mať v nedeľu Dobrého Pastiera, 21.4., o 10.45 h.
 • V nedeľu Dobrého Pastiera (21.4.) bude zbierka na potreby našich bohoslovcov.
 • V tomto týždni budem mimo farnosť, zastupovať ma bude p. farár z Bystričian. V prípade potreby kontaktujte Miška, ktorý zostáva na fare.
 • Upratovanie kostola má v tomto týždni na starosti skupina č.5. Ďakujem za obetavosť.

 

Deň

Čas

Úmysel

15.4.

Pondelok

-

-

16.4.

Utorok

17.00

+ Mária a Jozef Miloví, rodičia a súrodenci

17.4.

Streda

-

-

18.4.

Štvrtok

17.00

+ Katarína Brigantová

19.4.

Piatok

-

-

20.4.

Sobota

-

-

21.4.

Nedeľa

8.00

11.00

Za farníkov

Poďakovanie a za Božiu pomoc pre manželov Benkových (50.výr.)

 

 

 

21. apríla - 4. Veľkonočná nedeľa – Nedeľa Dobrého Pastiera

 • V utorok je spomienka na sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka. Narodil sa r. 956 na hrade ako syn slávneho českého vladyku. Bol veľmi nadané dieťa. Po smrti pražského biskupa bol jednohlasne zvolený za jeho nástupcu. Bol veľmi skromný a pokorný, spával na holej zemi. Keď sa ľudia nechceli vzdať pohanských zvykov, Vojtech odstúpil z úradu. Český národ však zbadal, koho stratil a o 3 roky žiadali pápeža, aby sa Vojtech vrátil do Prahy. Vrátil sa r. 992. O necelé 2 roky /r.994/ však musel Vojtech znovu utiecť z Prahy pre pohanstvo Čechov, ktorí sa nemienili vzdať pohanských zvykov a vyvraždili celú Vojtechovu rodinu. V r. 997 ho zavraždili pohanskí Prusi. V r. 999 bol vyhlásený za svätého.
 • Vo štvrtok je sviatok sv. Marka, evanjelistu. Je patrónom murárov, pisárov, patrón dobrého počasia a úrody. Je autorom prvého, čiže najstaršieho evanjelia. Bol Žid, synovec sv. apoštola Petra. Nebol Ježišov učeník, lebo vtedy bol ešte chlapec. Jeho matka Mária bola veľmi vážená žena a neskôr aj sám Marek. Ich dom sa v Novom zákone spomína viackrát. Schádzali sa v ňom Ježiš, apoštoli a prví kresťania. Zdá sa, že v ich dome prebehla aj Posledná večera a Turíce, Zoslanie daru Ducha Svätého. Pôsobil spolu s najväčšími apoštolmi Petrom a Pavlom. Pohania ho umučili tak, že ho počas sv. omše vyvliekli na ulicu, uviazali mu povraz na hrdlo a vláčili po uliciach mesta, kým nezomrel.
 • Vo štvrtok bude po sv. omši adorácia do 19.00 h.
 • V posledný piatok mesiaca mávame „nočnú“ adoráciu. Bude aj tento piatok od 20.15 do 21.15 h.
 • Upratovanie kostola má v tomto týždni na starosti skupina č.6. Vďaka za obetavosť.

 

Deň

Čas

Úmysel

22.4.

Pondelok

18.00

+ Jaroslav Hladný (ned.60.nar.)

23.4.

Utorok

18.00

+ Mária a Vasil Baranoví, súrodenci a rodičia

24.4.

Streda

18.00

+ Ján a emília Okajčekoví, súrodenci a rodičia

25.4.

Štvrtok

18.00

+ Rudolf Fábry (ned.95.nar.), rodičia a Anna

26.4.

Piatok

18.00

Poďakovanie a za Božiu pomoc pre manželov Emíliu a Milana Urbanovských (45.výr.sobáša)

27.4.

Sobota

8.00

Poďakovanie a za Božiu pomoc pre manželov Petra a Vieru (40.výr.sobáša)

28.4.

Nedeľa

8.00

11.00

Za farníkov

+ Pavel a Margita Jánoškoví a deti

 

 

 

 

28. apríla - 5. Veľkonočná nedeľa

 • V pondelok je sviatok sv. Kataríny Sienskej, spolupatrónky Európy. Narodila sa v r. 1347 v Toskánsku ako posledné, v poradí 25-te dieťa, v rodine farbiara vlny. Od mala bola „slnkom“ rodiny. Už od 6 rokov mala mystické zážitky. Ako 12 ročná odmietla sobáš. ako 16 ročná zasvätila navždy svoj život. Celé detstvo a dospievanie dostávala výnimočné milosti, mala mystické zážitky, často videla anjelov strážnych, Ježiša, Pannu Máriu, svätých. Ľuďom videla do svedomia, vedela čítať myšlienky. Nemala žiadne vzdelanie, no i napriek tomu je učiteľkou Cirkvi, patrí medzi najväčších teológov, múdrosť jej vnukol sám Boh. Pisári písali, keď Katarína hovorila v extáze. V r. 1375 dostala stigmy. Zomrela ako 33 ročná. Jej spisy, ktoré nenapísala ale nadiktovala, sa považujú za jedny z najjasnejších teologických spisov v histórii Cirkvi. V r. 1430 sa jej telo našlo neporušené a tak je to dodnes.
 • V stredu je ľub. spomienka na sv. Jozefa Robotníka. Múdrosť cirkvi túži poukázať nielen na poslanie sv. Jozefa v rámci diela spásy a vykúpenia, ale chce vyzdvihnúť aj hodnotu každodennej ľudskej práce a jej nenahraditeľný význam pre život človeka. Bežné práce, zamestnanie a všedné starosti o domácnosť nemôžu človeka odviesť od Božích vecí a od cesty spásy, v čom je živiteľ rodiny, tesár, sv. Jozef, dokonalým vzorom pre všetkých.
 • V mesiaci máj bude 15 min. pred každou sv. omšou „májová pobožnosť“. Pozostáva z Loretánskych litánií, ktoré sa spievajú za sprievodu organu.
 • Vo štvrtok je spomienka na sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi. Narodil sa v Grécku v r.296. Na prahu dospelosti odišiel na púšť, kde žil spolu so sv. Antonom. Ako 30 ročný sa stal patriarchov Alexandrie. Mnohokrát bol vo vyhnanstve kvôli bludárom ariánom. Sv. Atanázovi vďačíme za to, že nám dodnes zostala pravá viera v božstvo Ježiša Krista.
 • Vo štvrtok je prvý štvrtok v mesiaci. Je to deň osobitných modlitieb za nové kňazské a rehoľné povolania. po sv. omši bude adorácia do 19.00 h.
 • V piatok je sviatok sv. Filipa a Jakuba, apoštolov. Apoštol Filip doviedol k Ježišovi Natanaela. Pred umučením chcel od Ježiša, aby im ukázal Otca. O jeho apoštolskom pôsobení nevieme nič. Tradícia hovorí, že okolo r. 81 bol ukrižovaný dole hlavou v dnešnom Turecku. Sv. Jakub Mladší, sa odlišuje od sv. Jakuba Staršieho „Zebedeja“, ktorý bol bratom sv. Jána apoštola. Apoštol Jakub Mladší sa stal prvým biskupom Jeruzalema. Podľa Skutkov apoštolov to bol významný a svätý muž. Napísal tzv. Jakubov list, ktorý tvorí súčasť Božieho slova. V r.62 ho Židia umučili na smrť. O pár rokov potom Rimania zrovnali Jeruzalem so zemou. Mnohí v tom videli „trest“ za vraždu biskupa Jakuba.
 • V piatok je prvý piatok v mesiaci. Spovedať budem hodinu pred každou sv. omšou.
 • Chorých a nevládnych budem spovedať v piatok od 9.00 h. do 12.00 h.
 • V piatok o 17.00 h. bude vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna a o 17.45 h. bude prvopiatková pobožnosť.
 • V sobotu je prvá sobota mesiaca. Po sv. omši sa pomodlíme litánie k Panne Márii.
 • V nedeľu je prvá nedeľa v mesiaci. Počas sv. omší bude ofera na potreby farnosti. Za všetky milodary úprimne ďakujem.
 • Upratovanie kostola má v tomto týždni na starosti skupina č.7. Ďakujem za obetavosť.

 

Deň

Čas

Úmysel

29.4.

Pondelok

18.00

voľný úmysel

30.4.

Utorok

18.00

+ Evelína a Štefan Ďurtoví

1.5.

Streda

18.00

+ Milan a Irena Ďurtoví

2.5.

Štvrtok

18.00

+ Rudolf Palkovič, Michal a Emília Fábryoví

3.5.

Piatok

18.00

+ Katarína a Ján Pisároví

4.5.

Sobota

8.00

Poďakovanie a za Božiu pre Ľubicu Rybárovú (70.nar.)

5.5.

Nedeľa

8.00

11.00

Za farníkov

+ Eva Eisenhart