Spovedné zrkadlo

Malé spovedné zrkadlo – predovšetkým pre deti a mládež

DOMA

Neohováral si zbytočne svojich rodičov? Nešíril si nerozumne ich chyby? Nevymýšľal si ich chyby, nepreháňal si v kritike rodičov? Poslúchal si rodičov? Nerobil si si z nich posmech, nepohŕdal si nimi? Neurážal si ich? Neklamal si rodičov a blížnych? Nie si lenivý a neochotný? Vieš sa pozdraviť, poďakovať a poprosiť rodičov? Nezabúdaš na gratulácie a darčeky pre rodičov? Nie si mrzutý, drzý, hrubý? Modlíš sa za rodičov? Navštevuješ starých rodičov a máš ich v úcte? Nekradneš rodičom peniaze či iné veci? Udržiavaš doma poriadok? Neškodíš úmyselne súrodencom? Nehádaš sa zbytočne s nimi? Nie si pohoršením pre súrodencov? Nebavíš sa na ich smútku, utrpení a neúspechu? Neškodíš si na zdraví prejedaním, pitím, fajčením, drogami? Netýraš zvieratá?

 

ŠKOLA

Nie si hlúpy voči slabším a menším? Nemáš chuť sa pyšne vyťahovať pred druhými? Nie si nerozumne pyšný na svoje veci, postavu, účes, vedomosti? Poslúchaš učiteľov? Nepodvádzaš pri písomkách? Neklameš? Si poctivý pri učení? Prekonávaš lenivosť? Nie si drzý? Nenadávaš na učiteľov? Pomáhaš spolužiakom? Dokážeš o pomoc poprosiť?

Máš poriadok vo svojich školských veciach? Vrátil si požičané veci? Neničil si školský majetok? Nekradol si? Neklamal si u lekára? Netajil si doma známky?

 

Počítač, mobilný telefón, osobné veci

Nemáš v mobile nemravné fotografie, nahé a zvodné postavy, nemravné animácie a porno flash video? Nepozeráš nemravné stránky na internete za účelom vzrušenia sa? Neuchováš v mobile či v počítači nemravné vtipy a hrubé, neslušné výrazy?  Nepozeráš a neuchovávaš nemravné časopisy, filmy, DVD, video, fotky, obrázky a publikácie?

 

ULICA

Pozdravil si ľudí, ktorých poznáš? Pozdravil si sa starším ľuďom? Bol si opatrný pri jazde na bicykli? Nejazdil si na aute bez vodičského oprávnenia? Dbal si na čistotu ulice? Neničil si verejný majetok? Nehrešíš hrdinsky na ulici? Nie si pohoršením pre druhých na ulici?

 

DRUHÍ, KAMARÁTKY a KAMARÁTI

Odpustil si, keď ťa o to niekto poprosil? Neklamal si kamarátov? Hovoril si pravdu? Nevymýšľal si si? Dodržal si dané slovo? Dokázal si povedať nie, keď ťa niekto  navádzal na zlé? Vedel si sa rozdeliť s druhými? Nebol si skúpy, chamtivý? Neposmieval si sa kamarátom? Nežaloval si? Nie si škodoradostný? Nezávidíš? Vieš sa s láskou zaprieť, odpustiť, prepáčiť, pochopiť, dopriať, rešpektovať, neodsudzovať, nepodozrievať, vytrpieť iných takých akí sú? Nesprávaš sa z frajeriny  neslušne? Nepožíval si pre kamarátstvo drogy, nefajčil si z frajeriny, nepil si s nimi alkohol, nie si vulgárny pred kamarátmi? Nežiješ nečistý, nemravný život? Nezneužívaš opitých chlapcov či dievčatá na pohlavné ukojenie? Nepáchaš nečistotu s druhými, v skupinkách? Nepozeráš v noci erotické filmy? Nehovoríš nemravné vtipy a poznámky? Nerobíš nečisté veci v skrytosti sám so sebou, nedráždiť sa zbytočne, neupadáš do zvrhlej sebalásky a sebaukájania? Nenahováraš iných na nemravné konanie? Kontroluješ žiadostivé pohľady, myšlienky a dotyky?

 

JAZYK

Neklameš a neprekrúcaš pravdu? Nehrešíš, nepreklínaš, nenadávaš? Nerozširuješ zbytočne chyby iných? Nevymýšľaš a nehovoríš nepravdivé veci na iných? Nehovoríš posmešne o Bohu a viere?

 

PRÁCA

Bol si ochotný pomôcť aj druhým? Dokončil si začatú prácu? Pomohol si ochotne i bez odmeny? Vieš čestne pracovať? Nezanedbávaš možné dobro? Nie si chamtivý po veciach, po kariére, po prednostiach pred druhými? Nebuduješ si príliš sebecké ideály?

 

CIRKEV

Zúčastňuješ sa každej nedeľnej a sviatočnej svätej omše? Nechodíš poza kostol? Neprichádzaš úmyselne neskoro na sv. omše? Sledoval si pozorne svätú omšu ako modlitbu? Nevyrušuješ v kostole? Nie si v kostole úplne bezducho? Neškodil si úmyselne kňazovi? Nehanbíš sa prejaviť svoju vieru aj mimo kostola? Nehanbil si sa za vieru pred kamarátmi? Snažil si sa aspoň trochu vzdelávať vo viere? Nebol si ľahostajný, nedbanlivý voči duchovným veciam, voči sv. spovedi, voči sv. omši, voči modlitbe? Nezotrval si viac mesiacov s hriešnym svedomím bez sv. spovede? Dobre si sa pripravil na spoveď? Nezatajil si nejaký hriech? Neklamal si kňaza? Nebol si v spovedelnici falošný, neúprimný, nečestný a luhár? Splnil si pokánie so sv. spovede? Nepáchaš hriechy s tým, že sa potom aj tak z toho vyspovedáš? (Spoliehať sa na Božie odpustenie je jeden z najhroznejších hriechov!). Zapájaš sa čo najviac do života cirkvi? Pomáhaš jej alebo si skôr na škodu a pohoršenie? Nenechávaš všetko ľahostajne na druhých?

 

MODLITBA A BOH

Modlíš sa pravidelne každé ráno a každý večer? Vstávaš tak, aby si mal čas na modlitbu? Nedávaš viac miesta pre leňošenie a potom sa nemodlíš? Modlíš sa pred jedlom a po jedle? Spytuješ si každý večer svedomie z prežitého dňa? Snažíš sa o prehĺbenie modlitby? Oľutuješ každý večer svoje chyby a hriechy? Snažíš sa byť sústredený pri rozhovore s Bohom? Neberieš všetko len ako suchú povinnosť a zbytočnú záťaž? Kľakneš si pri modlitbe aspoň niekedy? Dokázal si sa pri modlitbe Bohu aj poďakovať? Neprosíš Boha len vtedy, keď je s tebou zle? Zveroval si sa Bohu so svojimi starosťami? Nerozprával si o náboženstve posmešne, nevyslovoval si Božie meno zbytočne, bez potreby, bez úcty a posmešne? Nerúhal si sa Bohu? Máš aspoň ako takú snahu o nápravu chýb, zlozvykov a slabostí? Veríš vôbec v potrebu dobra, veríš v duchovný život a v škodlivosť hriechov? Veríš, že Boh každé vykonané dobro odmení a každé zlo potrestá? Nebývaš zúfalý, bezradný, bez chuti ďalej žiť? Nerúhaš sa Bohu z frajeriny? Veríš, že sa oplatí všetko vydržať a tešiť sa na večný život, kde už žiadne zlo nikdy nebude? Veríš vo večný život? Nechystáš sa aj zomrieť v ľahostajnosti, v povrchnosti a slabom záujme o duchovné veci? Nemiluješ príliš pozemský život na úkor večného života? Veríš v to, že pravé a trvalé šťastie sa zrodí len v čistom srdci? Veríš vôbec v Boha?