Spovedné zrkadlo

Krátke spytovanie svedomia

Komu patrí tvoje srdce? Len jednému človeku, tvojej práci, tvojej rodine, tvojej vášni? Ak ti to Boh vezme, čo potom? Je tvoj život v službe pred Bohom? Na čo sa vo svojom živote spoliehaš? Len na svoju pracovnú silu, na peniaze, na duševné dary, vzťahy, na slušnosť – alebo na Boha? Čoho sa obávaš? Ľudí, moci, choroby, núdze, neúspechu, staroby, alebo smrti? Máš strach hlásiť sa k Bohu pred inými? Ako sa modlíš? Zo zvyku, povrchne, bez sily, pohodlne a zriedkakedy? Ako vyzerá tvoja nedeľa? Rozptýlene a stále niečo robíš? Alebo je pre teba deň Pána posilou pre telo, pre dušu? Aký máš vzťah k farnosti? Bez záujmu, podpichuješ, si nespoľahlivý? Pomáhaš podľa svojich síl v apoštolskom duchu? Ako si ctíš svojich rodičov? Staráš sa o nich? Kto má vplyv na tvoje deti? Máš pre ne čas? Môžu si ťa vziať za vzor? Aký máš vzťah k svojim predstaveným? Podvádzaš ich, podkladáš sa? Čo robíš, keď robia chyby? Zaobchádzaš zo svojimi podriadenými spravodlivo, blahosklonne? Neuškodil si svojmu zdraviu nemiernosťou, nedostatkom opatrnosti? Hrešil si necudnosťou v myšlienkach, alebo v činoch? Čo robíš pre čistotu spoločného života? Vlastníš veci, ktoré ti nepatria? Kradneš zlou prácou? O čom hovoríš? O chybách iných? Myslíš na to, čo hovoríš, a hovoríš tak ako je to potrebné?  Čo hovoríš?