Farské oznamy IX/2022

14. augusta - 20. nedeľa v období „cez rok“ – prázdninový režim

 • V pondelok je slávnosť, prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny Márie. je to najstarší mariánsky sviatok. O mieste a čase smrti Panny Márie nevieme nič isté. Prastará tradícia však hovorí, že Panna Mária "usnula" za prítomnosti apoštolov, možno v Efeze, kde pôsobil apoštol Ján, ktorému Kristus na kríži zveril svoju matku. Keď neskôr na žiadosť apoštola Tomáša otvorili jej hrob, zistili, že je prázdny. Na základe toho apoštoli došli k presvedčeniu, že jej telo bolo vzaté do neba. Iná prvokresťanská tradícia hovorí, že Panna Mária zomrela vo veku 72 rokov, ticho a bez bolestí. Niektorí sú názoru, že Panna Mária mohla byť "zaživa" (bez biologickej smrti) vzatá do neba. O tom, že Panna Mária prirodzene biologicky riadne umrela, nie je dôvod pochybovať. Pápež Pius XII. v milostivom roku 1950 vyhlásil dogmu (záväznú pravdu viery), že Panna Mária bola po smrti s telom i s dušou vzatá do neba. Nanebovzatie Panny Márie má pre veriacich veľký význam. Upevňuje veriacich v nádeji, že aj ich telá budú raz určite vzkriesené. Nebeská Matka veriacim vyprosuje milosti, aby boli tak ako ona vzkriesení na večnú slávu, aby prijali pozvanie jej Syna Ježiša, ktorý každému z nás pripravil miesto v nebi. Nanebovzatej Panne Márii je zasvätených najviac mariánskych kostolov.
 • V nedele a v prikázané sviatky je každý kresťan katolík aktívne účastný na celej sv. omši.
 • Vo štvrtok po sv. omši bude adorácia (do 19.00 h.).
 • V sobotu máme spomienku na sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi. Sv. Bernard z Clairvaux pochádzal zo šľachtickej rodiny a vyrastal na zámku. I napriek tomu ako 22 ročný vstúpil do prísneho cisterciánskeho kláštora, ako 25 ročný založil svoj prvý vlastný cisterciánsky kláštor a spolu ich založil takmer 70 po celom Francúzsku. Bol „druhým zakladateľom“ cisterciánov. pápeži, biskupi, kňazi, rehoľníci či panovníci z celej Európy si pýtali od neho ponaučenia a múdre rady. Hoci mal možnosť na raketovú kariéru, po celý život zostal pokorný a skromný, žiadnu vyššiu funkciu nikdy neprijal. Patrí medzi velikánov svojej doby i celej Cirkvi.
 • V sobotu, 20.8., pôjdeme na tradičnú púť na Butkov; pozri krizbutkov.sk. Kto by chcel ísť s nami autom, nech sa mi nahlási.
 • V nedeľu (21.8.) bude poďakovanie za úrodu. Prosím, aby ste do štvrtku večera priniesli na faru plody z vašich polí a záhrad na výzdobu kostola. v piatok si môžete svoje plody opäť vziať domov.
 • Upratovanie kostola má v tomto týždni na starosti skupina č.6. Vďaka za obetavosť.

 

Deň

Čas

Úmysel

15.8.

Pondelok

18.00

Za farníkov

16.8.

Utorok

18.00

+ Anton a Mária Miloví, rodina Kulatá a Milová

17.8.

Streda

18.00

+ Kamil Lančarič

18.8.

Štvrtok

18.00

+ Valent, Helena a dcéra Anna

19.8.

Piatok

18.00

+ Mária Halačová, starí rodičia Kováčoví a Halačoví

20.8.

Sobota

8.00

+ Ivan Benko, rodičia, Anna Vrbovská, syn Jozef, rodičia a súrodenci

21.8.

Nedeľa

8.00

11.00

+ Michal Benko (ned.100.nar.), manželka Amália a rodičia

Za farníkov

 

 

 21. augusta - 21. nedeľa v období „cez rok“ – prázdninový režim

 • V pondelok je spomienka na Pannu Máriu Kráľovnú. Pri príležitosti 100. výr. od vyhlásenia dogmy o Nepoškvrnenom počatí Panny Márie pápež Pius XII. v r. 1954 „korunoval“ milostivý obraz Panny Márie v chráme Santa Maria Maggiore. Zároveň ustanovil nový mariánsky sviatok Panny Márie Kráľovnej. Je Matka Kráľa zeme i vesmíru, života i smrti, Božieho Syna. V jej srdci nikdy „nevládol“ hriech, iba Boh. Preto Je „kráľovná“ všetkých svätých. Je kráľovná odetá slnkom, pod nohami mesiac a na hlave veniec z hviezd. Je kráľovná milosrdenstva, pokoja, anjelov a všetkých ľudí.
 • V stredu je sviatok sv. Bartolomeja, apoštola. Zo života tohto apoštola vieme veľmi málo. Pravdepodobne sa jedná o Natanaela z Kány Galilejskej, ktorý sa spomína v Jánovom evanjeliu ako „pravý Izraelita, v ktorom niet lesti“. Pôsobil v Indii, v Perzii, v Egypte a v Arménsku, kde ho stiahli z kože a sťali. Zobrazuje sa s nožom, ktorým ho pri krutom mučení stiahli z kože a s knihou Evanjelia, pre ktorú hrdinsky zomrel.
 • Vo štvrtok po sv. omši bude adorácia (do 19.00 h.).
 • V sobotu je spomienka na sv. Moniku, matku sv. Augustína, ktorá sa 18 rokov neúnavne modlila za obrátenie svojho syna. Po obrátení sa z neho stala jedna z najväčších a najvplyvnejších osobností v dejinách Cirkvi. Jeho príklad zmeny života pomohol nespočetnému množstvu ľudí urobiť to isté. Skalopevná vytrvalosť matky Moniky priniesla svoje plody.
 • V sobotu je spomienka na sv. Augustína, biskupa, učiteľa Cirkvi. Muž, ktorý zanechal snáď nevyčerpateľný poklad duchovnej a filozofickej múdrosti. Jeden z najväčších, najvýznamnejších, najuznávanejších, najvplyvnejších a najpríťažlivejších svätcov všetkých čias. Matka, sv. Monika, po 18 rokoch intenzívnej a dôvernej modlitby vyprosila jeho obrátenie a zároveň obrátenie aj pre tisíce jeho nasledovníkov. Je jedinečným vzorom pre „novoobrátencov“, pre začínajúcich „od nuly“, pre rozhodných hľadačov pravdy o živote.
 • Cez víkend budem mimo farnosť. Žiaľ, v nedeľu môže byť len jedna sv. omša, a to večer o 18.00 h.
 • V nedeľu bude „Veni Sancte“, modlitba na začiatku školského roka. Hneď po úvodnom pozdrave kňaza ide hymnus k Duchu Svätému (úkon kajúcnosti sa vynecháva), nasleduje Glória a modlitba dňa.
 • Upratovanie kostola v tomto týždni má na starosti skupina č. 7. ďakujem za obetavosť.

 

Deň

Čas

Úmysel

22.8.

Pondelok

18.00

+ Eva Eisenhart (pohr.)

23.8.

Utorok

18.00

+ Štefan Mikuľa (ned.100.nar.), manželka Mária, rodičia a zať Milan

24.8.

Streda

18.00

+ Mária a Ján Okajčekoví, dcéra Mária, rodičia a súrodenci

25.8.

Štvrtok

18.00

+ Vladimír a Jozefína, rodičia, súrodenci a Jozef

26.8.

Piatok

18.00

Poďakovanie a za dary Ducha Svätého pre manželov Miroslava a Dušanu (30.výr.sobáša)

27.8.

Sobota

-

-

28.8.

Nedeľa

18.00

+ Jozef a Mária Rybároví, syn Jozef a rodičia

 

 

 

28. augusta - 22. nedeľa v období „cez rok“ – prázdninový režim

 • V pondelok je spomienka na mučenícku smrť sv. Jána Krstiteľa. Ako vieme z Evanjelia, je najväčším z pomedzi prorokov. Ježišov predchodca bol synom Zachariáša a Alžbety, pričom Alžbeta bola sesternica Panne Márii, Ježišovej matke. Pravdy sa nevzdal ani za cenu straty pozemského života. Na žiadosť urazenej pôžitkárky Herodiady bol sťatý vo väzení a čerstvo odťatú hlavu dostala jej maloletá dcéra ako dar na striebornom podnose počas veľkolepej oslavy. Na ňom prvom platili Ježišovej slová: „Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, ale dušu zabiť nemôžu.“ 
 • Vo štvrtok, 1.9., je Svetový deň modlitieb za ochranu stvorenstva. Ustanovil ho pápež František v r. 2015 ako reakciu na úpadok vzťahu človeka k prírode a na vzrast ekologických problémov, ktoré spôsobuje sám človek.
 • Vo štvrtok je prvý štvrtok v mesiaci. Je to deň modlitieb za nové duchovné a kňazské povolania.
 • Vo štvrtok po sv. omši bude adorácia (do 19.00 h.).
 • V piatok je prvý piatok mesiaca. Spovedať budem hodinu pred každou sv. omšou.
 • Chorých a nevládnych budem spovedať v piatok od 9.00 h. do 12.00 h.
 • V piatok o 17.00 h. bude vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna a o 17.45 h. bude prvopiatková pobožnosť.
 • V sobotu je spomienka na sv. Gregora Veľkého, pápeža, učiteľa Cirkvi. Bol to pápež veľkého srdca a mysle. Zoznam jeho zásluh je dlhý. Zreformoval liturgiu, zvlášť liturgický spev, ktorý sa používa doteraz pod jeho menom „gregorián“. Ako svätých si uctievame aj jeho rodičov. Patrí medzi štyroch najväčších cirkevných otcov; bol to naozaj „veľký“ človek.
 • V sobotu je prvá sobota v mesiaci. Po sv. omši sa pomodlíme litánie k Panne Márii.
 • V nedeľu je prvá nedeľa v mesiaci. Počas sv. omší bude pravidelná ofera na potreby farnosti. Ďakujem za milodary.
 • V nedeľu bude „Veni Sancte“, modlitba na začiatku školského roka. Hneď po úvodnom pozdrave kňaza ide hymnus k Duchu Svätému (úkon kajúcnosti sa vynecháva), nasleduje Glória a modlitba dňa.
 • Upratovanie kostola v tomto týždni má na starosti skupina č. 8. ďakujem za obetavosť.

 

Deň

Čas

Úmysel

29.8.

Pondelok

-

-

30.8.

Utorok

-

-

31.8.

Streda

18.00

+ Jozef Janura a rodičia

1.9.

Štvrtok

18.00

+ Aurélia Jančichová (1.výr.), manžel Jozef, rodičia Hudecoví a rodina Fitušová

2.9.

Piatok

18.00

+ Eva Fábryová (1.výr.)

3.9.

Sobota

8.00

+ Mária, Jozef, Anastázia a Anna

4.9.

Nedeľa

8.00

11.00

Za farníkov

+ Mária a Ján Hruškoví a rodičia

 

 

 4. septembra - 23. nedeľa V období „cez rok“

 • V pondelok (5.9.) je ľubovoľná spomienka na sv. Teréziu z Kalkaty (1910-1997). Matka Tereza patrí medzi najznámejšie „vzory“ lásky voči „najúbohejším z úbohých“. V r. 1950, v indickej Kalkate, založila kongregáciu s názvom „Misionárky lásky“. V priebehu 15 rokov boli domy Matky Terezy po celej Indii. Od r. 1965 začala Matka Tereza budovať svoje domy a útulky pre najúbohejších aj mimo Indiu. Ešte za života Matky Terezy mala jej kongregácia viac ako 600 domov v 123 krajinách sveta. Jediná krajina na svete, ktorá sestry Matky Terezy dodnes neprijala, je Čína.
 • V stredu je spomienka na sv. Marka Križina, Melichara Grodzieckého, Štefana Pongrácza, kňazov, košických mučeníkov. Prvý pochádzal z Chorvátska, druhý z Poľska a tretí z Rumunska. Protestanské vojská dostali úlohu zničiť kňazov v Košiciach a začali týmito troma. Keďže sa kňazi odmietli vzdať katolíckej viery, tri dni ich nechali uväznených o hlade a o smäde. Potom ich bili, rezali, sekali, pálili, mučili najkrutejším spôsobom. Nakoniec prvým dvom odťali hlavu a ich telá hodili do odpadovej žumpy. Bolo to 7.9.1619. Štefanovi dvakrát zaťali do krku a do hlavy, ale nezomrel hneď; trápil sa ešte 24 hodín takisto hodený medzi výkaly v žumpe /našiel ho tam kostolník, ale nemohol mu pomôcť/. Nad hrôzou ich brutálneho umučenia boli všetci zhrození; aj samotní protestanti. Umučení kňazi sa však stali mocným vzorom pre ostatných prenasledovaných v Košiciach a v okolí: „radšej umrieť, ako zaprieť svoju vieru“.
 • Vo štvrtok je sviatok Narodenia Panny Márie. Matka Mária je najvýznamnejšia ľudská osoba v dejinách našej spásy a vzdávame jej osobitnú úctu. I napriek tomu vieme o nej pomerne málo. O čase a mieste jej narodenia nevieme nič. Z tradície sa dozvedáme aspoň mená jej rodičov.
 • Vo štvrtok po sv. omši bude adorácia (do 19.00 h.).
 • ŽAROŠICE - V sobotu, 10.9., pôjdeme na „Zlatú sobotu“, na púť do Žarošíc na Moravu. Záujemcovia nech sa čím najskôr nahlásia na fare. Cena za dopravu je okolo 15€. Hlavným celebrantom je pomocný pražský biskup Mons. Zdeněk Wasserbauer.
 • Upratovanie kostola v tomto týždni má na starosti skupina č. 9. ďakujem za obetavosť.

 

 Deň

Čas

Úmysel

5.9.

Pondelok

18.00

+ Mária Miľová a manžel Jozef

6.9.

Utorok

18.00

+ Petra Cimingová

7.9.

Streda

18.00

+ Eva Eisenhart

8.9.

Štvrtok

18.00

+ Stanislav Jánoška, manželka Emília, rodičia

9.9.

Piatok

18.00

Poďakovanie a za Božiu pomoc pre spolužiakov (ročník 1962) a učiteľov

10.9.

Sobota

-

-

11.9.

Nedeľa

8.00

11.00

Za farníkov

Poďakovanie a za Božiu pomoc pre Máriu Šuníkovú (95.nar.)

VOĽNÉ sv. Omše do konca r. 2022 – len v decembri - Roráty o 6.00 h.: Sobota 10.12.,17.12.,24.12.; utorok, 6.12.,20.12. Potom v piatok, 23.12., o 17.00 h. Voľné je aj 26.12. o 8.00 h.