Farské oznamy VIII/2022

17. júla – 16. nedeľa v období „cez rok“ – prázdninový režim

 

 • Vo štvrtok po sv. omši bude adorácia (do 19.00 h.).
 • V piatok je sviatok sv. Márie Magdalény. Jej ako prvej osobe vôbec sa zjavil zmŕtvychvstalý Ježiš. Ježiš z nej vyhnal sedem zlých duchov, neskôr sa stala jedna z najvernejších žien, ktorá Ježiša neopustila ani po uložení do hrobu. Je patrónkou kajúcnikov, ktorí kvôli Ježišovi túžia a aj dokážu celkom zmeniť svoj život.
 • V sobotu je sviatok sv. Brigity Švédskej, rehoľníčky, spolupatrónky Európy. Narodila sa na hrade v južnom Švédsku. Mala výborných rodičov, vďaka ktorým už od detstva milovala Ježiša a hlboko v srdci prežívala Jeho utrpenie. Vychovala 8 detí. Jedno z jej detí je svätá Katarína Švédska. Ostatné deti žili takisto krásnu a čistú vieru. Podobne aj jej manžel Ulf, člen kráľovskej rady, umrel v povesti svätosti.
 • V nedeľu je ľubovoľná spomienka na sv. Šarbela Makhlufa, libanonského kňaza, askétu, mystika (1828-1898). Je to jeden z najobdivuhodnejších svätých posledných storočí. Po rokoch života v kláštore v Annay žil potom 23 rokov v malej pustovni (mala len 6m2) v horách. Spal iba pár hodín, jedol iba raz denne. Po smrti jeho telo zostalo (dodnes) neporušené, má riadnu telesnú teplotu, stále krásne vonia a neustále z neho vyteká tekutina neznámeho pôvodu, ktorá zázračne uzdravuje. Tisíce ľudí sa na príhovor sv. Šarbela uzdravilo, a stále uzdravuje, na tele i na duši. Stáva sa jedným z najsilnejších orodovníkov medzi všetkými svätými.
 • Keďže v tomto roku spomienka pripadla na nedeľu, pomazanie olejom sv. Šarbela bude v sobotu ráno. Na záver sv. omše (po požehnaní) bude osobitné pomazanie olejom z tela sv. Šarbela dovezeného z Libanonu, ktorý je riadne posvätený a určený na tento účel. Každý pomazaný dostane osobitné kňazské požehnanie, po ktorom môže ísť domov.
 • Upratovanie kostola v tomto týždni má na starosti skupina č. 4. ďakujem za obetavosť.

 

Deň

Čas

Úmysel

18.7.

Pondelok

-

-

19.7.

Utorok

18.00

+ Valent Nechala, rodičia a súrodenci

20.7.

Streda

18.00

+ Anton Mokoš (1.výr.)

21.7.

Štvrtok

18.00

+ Ján a Emília Jančekoví a deti

22.7.

Piatok

18.00

+ Ján a Anna Hudecoví, syn, nevesty, zať, vnučky, Vladimír a rodičia

23.7.

Sobota

8.00

Za Božiu pomoc pre manželov Žiškových

24.7.

Nedeľa

8.00

11.00

Za farníkov

Poďakovanie a za Božiu pomoc pre Jána (40.nar.)

 

 

 

24. júla – 17. nedeľa v období „cez rok“ – prázdninový režim

 

 • Od pondelka, 25.7., budeme v kostole brúsiť a lakovať podlahy pod lavicami (zatiaľ budeme robiť len dolnú časť, chórus v druhej etape). Bude to robiť firma, ktorá má na to stroje, aby sa neprášilo. Lavice sa musia demontovať a uložiť do svätyne. Z tohto dôvodu bude kostol nepoužiteľný na bohoslužobné účely a musí byť dočasne zatvorený. Drevené podlahy neboli brúsené a lakované už dlhé roky. Keďže sa lavice každý týždeň umývajú, voda spôsobuje, že zodrané dosky začínajú chytať hnilobu. Je najvyšší čas ich ošetriť a zachrániť. Sú to práce, ktoré sa nedajú robiť v zime. Takisto dokončíme aj sakristiu, urobíme liatu podlahu, presťahujeme nábytok a všetky veci.
 • Je veľmi pravdepodobné, že práce sa nestihnú urobiť do konca týždňa a budú pokračovať aj v ďalšom týždni.
 • V pondelok je sviatok sv. Jakuba, apoštola. Jedná sa o Jakuba staršieho (Jakub mladší má sviatok 3.5.). Bol bratom sv. Jána apoštola. Hoci boli majetní, obidvaja bratia kvôli Ježišovi zanechali všetko. Jakub bol spolu s Petrom a Jánom Ježišovým dôverníkom. Pochovaný je v Španielsku v Santiagu de Compostella, na jednom z najznámejších pútnických miest /putovala tam aj sv. Brigita Švédska s celou rodinou v rokoch 1343-44/.
 • V utorok je spomienka na sv. Joachima a Annu, rodičov Panny Márie. Sú to najslávnejší a zároveň najsvätejší rodičia, ktorí vychovali matku Pána Ježiša. Hoci o nich nevieme takmer nič, ich úcta je silná po celom svete.
 • aj v našom farskom kostole máme bočnú kaplnku a oltár sv. Anny, matky Panny Márie. Pozývam každého úprimne sa v tento deň pomodliť pri tomto oltári /aj počas prác/.
 • V stredu je spomienka na sv. Gorazda a spoločníkov. Sv. Gorazd je priamym nástupcom sv. Metoda, čiže po sv. Cyrilovi a sv. Metodovi bol on tretím „apoštolom“ nás Slovákov. Je najstarším známym kňazom a svätcom nášho pôvodu. O jeho konkrétnom živote a o živote jeho spoločníkov (Klimenta, Angelára, Nauma a Sávu) vieme veľmi málo.
 • V piatok je spomienka na sv. Martu, Ježišovu učeníčku. Bola sestrou Márie a Lazára, ktorého Ježiš vzkriesil z mŕtvych. Cirkev všetkých troch súrodencov považuje za svätých. Marta bola zrejme najstaršia zo súrodencov. Jej meno je v Písme svätom spomenuté na viacerých miestach. Vynikala veľmi silnou dôverou a láskou k Ježišovi.
 • V piatok, 29.7., od 18.00 h. bude na Butkove Benefičný koncert na podporu misijných diel pápeža Františka v Afrike. Účinkovať budú Kandráčovci a Vlasta Mudríková. Kto by chcel ísť, nech sa nahlási na fare, pôjdeme autami.
 • V sobotu je ľubovoľná spomienka na bl. Zdenku Schelingovú, prvú blahoslavenú v novodobých dejinách Slovenska. Narodila sa na Orave v r. 1916. Pracovala v jednej z bratislavských nemocníc, kde sa venovala najmä chorým na rakovinu, vždy s príkladnou obetavosťou, hrejivou láskou a profesionálnou odbornosťou. Pre mnohých bola vzorom rehoľnej sestry a profesionálnej ošetrovateľky. Po politických zmenách v r. 1948 ju komunistický režim začal kruto prenasledovať, až ju nakoniec komunisti utýrali na smrť. Zomrela 38 ročná. Za blahoslavenú ju v r. 2003 vyhlásil pápež Ján Pavol II. v Bratislave – Petržalke počas svojej tretej návštevy Slovenska.
 • vnedeľu, 31.7., bude len jedna sv. omša o 8.00 h. a pravdepodobne bude vonku pred kostolom na tráve. Pre starších budú pripravené lavičky na sedenie; mladší vydržia stáť.
 • V nedeľu, 31.7., pôjdeme na tradičnú púť k sv. Joachimovi a Anne, rodičom Panny Márie, do Chalmovej. od 9.00 h. sa bude modliť sv. ruženec; zároveň budú viacerí kňazi spovedať. O 10.30 h. bude slávnostná sv. omša, ktorú bude celebrovať vdp. Mgr. Ivan Iskra, farár z farnosti Nováky.
 • omše vo všedné dni budú bývať v spoločenskej miestnosti vo farskej budove (bez organu a kázne), kde bude dočasne presťahovaný aj bohostánok.
 • Kto by chcel, aby sv. omša bola odslúžená na jeho úmysel, stačí mi to vopred povedať.

 

Deň

Čas

Úmysel

25.7.

Pondelok

-

-

26. - 30.7.

Utorok až sobota

8.00

Voľné

31.7.

Nedeľa

8.00

10.30

+ Ivan Fábry

CHALMOVÁ - Za farníkov

 

 

 

31. júla 2022 - 18. nedeľa v období „cez rok“ – prázdninový režim

 

 • V pondelok je spomienka na sv. Alfonza Mária de Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi. zakladateľ rehole redeptoristov, mocný patrón spovedníkov, duchovných vodcov a morálnych teológov, bol výnimočne obdarovaný už od detstva. Už ako 16 ročný dosiahol doktorát na Neapolskej univerzite a do svojich 19 rokov bol slávnym právnikom. Dokorán otvorenú cestu k rozprávkovému bohatstvu a k vrcholnej svetskej sláve však zanechal, keď si v istý deň naplno uvedomil pravú tvár tohto sveta. napriek silnému odporu rodiny sa pevne rozhodol všetko opustiť a zasvätil zvyšok svojho života Bohu. Jeho život kňaza a biskupa je plný obrovských útrap od ľudí i zázračných úspechov. Trpel ťažkým reumatizmom, ktorý mu celkom zohol hlavu (musel piť cez slamku) a nakoniec ho celkom paralyzoval. Mával mystické videnia, konal zázraky, predpovedal udalosti. Napísal nadčasové spisy o morálnom živote a mariánskej úcte. Patrí medzi najväčších svätcov Cirkvi.
 • V utorok, 2.8., je tzv. „Porciunkula“ sv. Františka Assiského. V tento deň možno získať úplné odpustky. Skutok predpísaný na získanie odpustkov je: návšteva farského alebo františkánskeho kostola spojená s Modlitbou Pána (Otče náš) a vyznanie viery (Verím v Boha). Okrem toho treba splniť tri tradičné podmienky: sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel s Otca (Otče náš, Zdravas, Sláva).
 • V utorok predpokladáme ukončenie prác a upratovanie kostola.
 • Vo štvrtok je spomienka na sv. Jána Mária Vianneyho, kňaza. Kňaz, ktorému štúdium vôbec nešlo, nepomohlo mu ani doučovanie a na skúškach prepadával. Ku kňazskej vysviacke dostal výnimku od biskupa. Bol však neobyčajne nábožný a dobrotivý. Vynikal láskou, akú u nikoho nikdy nevideli. Od Boha celkom odvrátenú obec Ars priviedol späť k Bohu. Do Arsu za svätým kňazom chodili tisícové zástupy ľudí z celého Francúzska. Spovedal denne aj 20 hodín. Vedel čítať ľuďom myšlienky a poznal ich svedomie. 4. augusta 1859, vo veku 73 rokov, umrel od vyčerpania, ale s úsmevom na perách. Je patrón kňazov, spovedníkov a farárov.
 • Vo štvrtok je prvý štvrtok v mesiaci. Je to deň osobitných modlitieb za nové kňazské a rehoľné povolania.
 • Vo štvrtok po sv. omši bude adorácia (do 19.00 h.).
 • V piatok je prvý piatok v mesiaci. Spovedať budem hodinu pred každou sv. omšou.
 • Chorých a nevládnych budem spovedať v piatok od 9.00 h. do 12.00 h.
 • V piatok o 17.00 h. bude vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna a o 17.45 h. bude prvopiatková pobožnosť. Pozývam všetkých k obnoveniu mesačnej sv. spovede a k obnoveniu úcty k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu.
 • V Sobotu je sviatok Premenenia Pána. Je to pripomienka udalosti, keď sa Ježiš, Boží Syn, navonok vyzerajúci ako človek, po prvýkrát ukázal v Božskej sláve. Traja apoštoli sa ocitli v neopísateľnom zjave Božej slávy. Apoštol Peter vyjadril túžbu zostať v tejto Božskej kráse. Nevieme kedy a kde sa táto udalosť odohrala. Pravdepodobne na vrchu Tábor v Galiley, v druhom roku Ježišovho verejného účinkovania.
 • V sobotu je prvá sobota mesiaca. Po sv. omši sa pomodlíme litánie k Panne Márii.
 • V nedeľu je prvá nedeľa v mesiaci. Počas sv. omší bude pravidelná ofera na potreby farnosti. Za milodary vopred ďakujem.

 

Deň

Čas

Úmysel

1.8.

Pondelok

-

-

2.8.

Utorok

8.00

Ešte vo farskej budove – úmysel je voľný

3.8.

Streda

18.00

+ Valent a Mária Jánoškoví, rodina Pastieriková a Jánošková

4.8.

Štvrtok

18.00

+ Rudolf a Viktória Schubertoví, rodičia a súrodenci

5.8.

Piatok

18.00

+ Mária Miľová a manžel Jozef

6.8.

Sobota

8.00

Na úmysel ordinára

7.8.

Nedeľa

8.00

11.00

+ Antónia a Anton Strakoví, zať Emil Zaťko

Za farníkov

 

 

 

7. augusta 2021 - 19. nedeľa v období „cez rok“ – prázdninový režim

 

 • V pondelok je spomienka na sv. Dominika, kňaza. Je zakladateľom rádu kazateľov „dominikánov“. V kritických časoch ťažkej skúšky ho sama Panna Mária naučila modliť sa ruženec. Vďaka tejto modlitbe sa potom všetko zmenilo a mnoho ľudí sa obrátilo k Bohu. Preto je vzácna modlitba ruženca dedičstvom dominikánov a dodnes patrí ruženec medzi najúčinnejšie modlitby. Sv. Dominik patrí medzi velikánov svojej doby. Je patrónom astronómov a krajčírov.
 • V utorok je sviatok sv. Terézie Benedikty z kríža, panny a mučenice, spolupatrónky Európy (známa aj ako Editha Steinová). Poľská židovka, výnimočná študentka s doktorátom, ktorá z celej duše hľadala pravdu. Dôkladne preštudovala všetky svetové náboženstvá. Ako 31 ročná sa nechala pokrstiť v Katolíckej Cirkvi a vstúpila do prísnej rehole karmelitánov v Nemecku. Počas II. sv. vojny, hoci mohla utiecť, neurobila to a neskôr ju umučili v koncentračnom tábore v plynovej komore. Napriek ťažkým pomerom žila krásny a odovzdaný život a napísala jedinečné diela o Bohu a o duchovnom živote.
 • V stredu je sviatok sv. Vavrinca, diakona, mučeníka. Narodil sa v prvej polovici tretieho storočia v Španielsku. Vychovaný bol v Ríme. Ako blízky spolupracovník pápeža sv. Sixta II. bol za čias cisára Valeriána kruto mučený, bičovaný bičmi s olovenými guľkami na konci, mlátený kyjmi, naťahovaný na škripci; nakoniec bol zaživa upečený na veľkom rošte. Mladý diakon sa svojej viery nevzdal i napriek brutálnemu mučeniu. Okolo stojaci vojaci sa pri pohľade na spokojného Vavrinca obrátili na vieru. Svoju dušu odovzdal Bohu 10. augusta 258. Je patrónom Španielska, Ríma, diakonov, kuchárov, vojakov, pred požiarmi a popáleninami.
 • Vo štvrtok je spomienka na sv. Kláru, pannu. Bola spoločníčkou sv. Františka z Assisi, syna bohatého obchodníka, ktorý pre Krista opustil všetko. Aj ona – z bohatej rodiny - opustila všetko a úplne sa zasvätila Bohu. Veľa trpela, ale vždy s radosťou, že môže trpieť spolu s Kristom. Nasledovali ju mnohé dievčatá, najmä z bohatých rodín, napr. aj princezné kráľovských rodín z Čiech, Francúzska či Poľska. Na jej pohrebe sa zúčastnil aj sám pápež. Je patrónkou vyšívačiek, práčiek, nevidiacich, chorých.
 • Upratovanie kostola má v tomto týždni na starosti skupina č.5. Vďaka za obetavosť.

 

Deň

Čas

Úmysel

8.8.

Pondelok

-

-

9.8.

Utorok

-

-

10.8.

Streda

-

-

11.8.

Štvrtok

-

-

12.8.

Piatok

18.00

+ Irena a Jozef Sládkoví, syn Vladimír

13.8.

Sobota

18.00

+ Viliam Ďurta, rodičia, nevesta Margita

14.8.

Nedeľa

8.00

11.00

+ Jozef Mojžiš, rodičia Valent a Katarína

Za farníkov