Farské oznamy II/2022

Dňa 27.12.2021 sme objednali nové vykurovacie telesá do celého kostola (52 ks) priamo od výrobcu z Českej republiky. Najprv to vyzeralo, že tovar budeme mať hneď po novom roku, ale nakoniec nám výrobca napísal, až v tieto dni, že telesá nie sú na sklade v dostatočnom počte a dodané môžu byť až v apríli 2022. Mrzí ma to, lebo zima je teraz, v januári, dali sme aspoň koberce a kúria dve stojanové telesá. Je to dočasný stav, prosím o pochopenie a trpezlivosť, lepšie sa poobliekajte. Žiaľ, robíme to v kovidovej dobe, a presviedčame sa, že už takmer nič nefunguje ako predtým.

 

30. januára 2022 - 4. nedeľa v období „cez rok“

 • V pondelok je spomienka na sv. Jána Bosca, kňaza (1815-1888). Je patrónom mládeže. Od detstva bol veľmi milý, obľúbený, nadaný, učenlivý a mimoriadne skromný. Už ako 9 ročný mal prvé prorocké sny (potom aj ďalšie), ktoré sa neskôr naplnili. Jeho obetavý život je poznačený viacerými zázrakmi. Založil prvé „oratórium“, čiže dom pre siroty a chudobných chlapcov z ulice (v tej dobe ich bolo veľké množstvo na ulici), Patrí medzi najvýznamnejších vychovávateľom mládeže. Dnes sú oratória po celom svete a vedú ich jeho nasledovníci, Saleziáni. Patrí medzi najobľúbenejších svätcov medzi mladými.
 • V utorok po sv. omši bude adorácia (do 18.00 h.).
 • V stredu máme sviatok Obetovanie Pána, Hromnice. Je potrebné priniesť si novú a dosť veľkú sviečku, ktorá bude požehnaná za „hromničku“. Tieto sviece sa potom v súkromí zapaľujú napr. pri ťažkých životných situáciách, pri rakve zosnulého, v strachu a v úpenlivej prosbe o ochranu, v čase osobnej krízy, ale aj pri každodenných osobných modlitbách. Hromnička by mala byť vždy poruke každého veriaceho človeka a s vierou ju užívať.
 • aj v tomto roku sú na predaj hromničné sviečky rôznej veľkosti; sú v strede kostola pri černoškovi.
 • Vo štvrtok po Hromniciach odložíme aj poslednú vianočnú výzdobu.
 • Vo štvrtok je ľubovoľná spomienka na sv. Blažeja, biskupa a mučeníka. Údajne bol aj lekárom. Hoci kruté prenasledovanie kresťanov oficiálne skončilo v r. 314, v niektorých oblastiach pokračovalo ďalej, a tak musel utekať aj biskup Blažej; skryl sa v skalnej jaskyni. Keď zvieratá pred poľovníkmi všetky utekali iba jedným smerom, všetky do jaskyne, našli tam aj biskupa Blažeja a udali ho. Kruto ho bičovali a v roku 316 zabili. Traduje sa, že vrúcnou modlitbou pomohol chlapcovi, ktorému zostala zaseknutá rybia kosť v hrdle a dusil sa. Patrí medzi 14 pomocníkov v núdzi a v chorobe.
 • Po skončení sv. omše dostanú prítomní individuálne „Svätoblažejské požehnanie hrdla“.
 • V piatok je prvý piatok v mesiaci. Spovedám hodinu pred každou sv. omšou.
 • Chorých a nevládnych budem spovedať v piatok od 9.00 h. do 12.00 h.
 • V piatok o 16.00 h. bude vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna a o 16.45 h. bude prvopiatková pobožnosť.
 • V sobotu je spomienka na sv. Agátu, pannu a mučenicu (235-251). Bola krásna, z nábožnej a bohatej rodiny. Zapáčila sa cisárskemu námestníkovi, ktorý prišiel bojovať na Sicíliu proti kresťanom. Keď ho ako kresťanka odmietla za manžela, dal ju kruto mučiť, naťahovať na škripci, odrezal jej prsia. Nakoniec jej obnažené telo dal trhať na kusy a piecť na žeravom uhlí. Ešte dievča, 16 ročná Agáta, pri tomto brutálnom mučení zomrela.
 • V sobotu je prvá sobota. Po sv. omši sa pomodlíme litánie k Panne Márii.
 • V nedeľu je prvá nedeľa. Počas sv. omší bude ofera na potreby našej farnosti. Za milodary vopred ďakujem.
 • Upratovanie kostola má v tomto týždni na starosti skupina č. 9. Vďaka za obetavosť.

 

Deň

Čas

Úmysel

31.1.

Pondelok

-

-

1.2.

Utorok

17.00

+ Anna Komžíková

2.2.

Streda

17.00

+ Vladimír Barborka (3.výr.), manželka Eva

3.2.

Štvrtok

17.00

+ Dominik a Anastázia Žiakoví

4.2.

Piatok

17.00

+ Dominik a Mária Fábryoví, synovia, vnuk Peter

5.2.

Sobota

17.00

+ Valent a Amália Hudecoví, zať Ladislav, sestra Mária

6.2.

Nedeľa

8.00

11.00

+ Vladimír Krčmář (1.výr.)

Za farníkov

 

 

 

6. februára 2022 - 5. nedeľa v období „cez rok“

 

 • Vo štvrtok je spomienka na sv. Školastiku, pannu (5.-6. stor.). Z jej nenápadného a skrytého života vieme veľmi málo. Je patrónkou rehoľných sestier. Vzýva sa ako ochrankyňa v čase búrky a v prosbe o dážď. Bola vlastnou sestrou veľkého svätca, zakladateľa západného mníšstva a hlavného patróna Európy, sv. Benedikta. Je známa svojou prečistou a radostnou vierou. Cítila, že čoskoro zomrie, preto nechcela, aby brat od nej odišiel a chcela, aby sa naďalej spolu rozprávali o Bohu. Aby sa brat nemohol vrátiť do kláštora, na jej modlitbu začalo tak silno pršať z jasného neba a prišla taká mohutná búrka, že brat Benedikt nemohol od nej odísť a rozprávali sa o Bohu až do rána. O tri dni na to Školastika zomrela. Brat Benedikt tiež vedel 6 dní vopred, že zomrie. Svätí súrodenci sú pochovaní jeden vedľa druhého.
 • Vo štvrtok po večernej sv. omši bude adorácia do 18.00 h.
 • V piatok je ľubovoľná spomienka na Pannu Máriu Lurdskú. Zároveň je to 30. svetový deň chorých. V Lurdoch sa 11.2.1858 Panna Mária po prvý krát zjavila sv. Bernadette, vtedy 14 ročnej dievčine. Celkom sa jej zjavila 18x. Panna Mária, „Nepoškvrnené počatie“, vyzvala ľudí na odvrátenie sa od hriechov a na záchranu sveta. V Lurdoch sa doteraz zázračne uzdravilo viac ako 5000 ľudí. Zázrakom je aj to, že mŕtve telo sv. Bernadetty (+1879) je dodnes neporušené.
 • Upratovanie kostola má v tomto týždni na starosti skupinka č. 10. Vďaka za obetavosť.

 

 

Deň

Čas

Úmysel

7.2.

Pondelok

-

-

8.2.

Utorok

17.00

Poďakovanie a za Božiu pomoc pre Michala Mokrého (40.nar.)

9.2.

Streda

17.00

+ Vojtech a Emília Fraňoví, súrodenci a rodičia

10.2.

Štvrtok

17.00

+ Michal a Mária Rybároví (ned.100.nar.), Ladislav Žiak (15.výr.)

11.2.

Piatok

17.00

+ Ľudovít Janovič, rodičia Janovičoví a Matuškoví

12.2.

Sobota

17.00

+ Mária Kristlová, rodina Hopková a Kristlová

13.2.

Nedeľa

8.00

11.00

+ Ondrej a Mária (ned.100.nar.) Rybároví a rodičia

Za farníkov

 

 

 

13. februára 2022 - 6. nedeľa v období „cez rok“

 

 • V pondelok, 14.2., sa bude v kostole vymieňať alarm, bezpečnostný systém. Súčasný alarm je síce ešte funkčný, ale zastaralý, niektoré jeho súčasti sú už amortizované (musia sa vymeniť), a to sa nám už neoplatí, je lepšie vymeniť všetko za nový systém, s najnovším zabezpečením od firmy Jablotron s možnosťou pridania interiérového kamerového systému s pripojením na internet. Musíme to urobiť aj kvôli poisteniu objektu, kostol musí mať poistenie i zabezpečenie, ktoré musí mať certifikát.
 • Ak budete v priebehu dňa (v pondelok) viackrát počuť sirénu od kostola, tak to bude kvôli demontáži a montáži alarmu.
 • V štvrtok po večernej sv. omši bude adorácia do 18.00 h.
 • V sobotu bude sv. omša ráno o 8.00 h.
 • Upratovanie kostola má v tomto týždni na starosti skupinka č. 11. Vďaka za obetavosť.

 

Deň

Čas

Úmysel

14.2.

Pondelok

-

-

15.2.

Utorok

17.00

+ Frederik Kiripolský

16.2.

Streda

17.00

+ Valent a Amália, brat Valent a starí rodičia

17.2.

Štvrtok

17.00

Za Božiu pomoc pre otca

18.2.

Piatok

17.00

+ Valent a Mária Mendeloví, rodičia, súrodenci, zať Milan a Ján

19.2.

Sobota

8.00

+ Emil Lauš (ned.90.nar.), Emília, vnuk Ľuboš

20.2.

Nedeľa

8.00

11.00

Za farníkov

Poďakovanie a za Božiu pomoc pre rodinu Nechalovú

 

 

 

20. februára 2022 - 7. nedeľa v období „cez rok“

 

 • V utorok je sviatok Katedry sv. Petra, apoštola. Tento sviatok sa slávi od 4. storočia. Podľa tradície sa apoštol Peter práve v tento deň ujal rímskeho biskupstva. Apoštol Peter dostal priamo od Ježiša najvyšší učiteľský a pastiersky úrad Cirkvi a stal sa prvým pápežom, prvou viditeľnou hlavou Cirkvi. pápež je odvtedy ochrancom a zárukou pravdy. Je najvyššou autoritou lásky. Apoštol Peter najprv účinkoval v Jeruzaleme, potom 7 rokov v Antiochii a v r. 42 prišiel do Ríma. Cirkev riadil z Ríma 25 rokov. Počas vlády cisára Nera, v r.67, bol pápež Peter umučený, bol ukrižovaný dole hlavou. Nástupcovia sv. apoštola Petra, ďalší pápeži, strážcovia čistoty viery, ktorá počas dejín prešla nespočetnými útokmi, bludárstvom a hlbokými ranami, i napriek všetkému vytrvali vo svojej úlohe až dodnes. Dnes riadi Cirkev z Ríma pápež František. Dnes môže za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky veriaci, ktorý navštívi katedrálny chrám a tam sa pomodlí Otče náš a Verím v Boha.
 • V stredu je spomienka na sv. Polykarpa, biskupa a mučeníka (69-155). Bol sirota, ale vychovala ho zbožná vdova. Vyznačoval sa výnimočne čistým a nevinným životom. Osobne sa poznal s viacerými apoštolmi a apoštol Ján ho, 27 ročného, ustanovil za biskupa v rodnej Smyrne, kde pôsobil 59 rokov. Medzi kresťanmi bol mimoriadne silnou a príťažlivou autoritou. Považovali ho, už za života, za "knieža Cirkvi celej Ázie". Kresťania ho mali vo výnimočnej úcte a obľube. Silou slova a príkladom bol ako skutočný apoštol. K viere priviedol veľké množstvo pohanov. Bol doslova stĺpom prvotnej Cirkvi. Už veľmi starého ho 23.2.155 upálili pohania.
 • Vo štvrtok po večernej sv. omši bude adorácia do 18.00 h.
 • V posledný piatok mesiaca bude „Nočná adorácia“. Od 20.15 h. do 21.15 h. bude vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k tichej, osobnej adorácii. Posledných 10 minút sa pomodlíme spoločne a nasledovať bude eucharistické požehnanie.
 • Upratovanie kostola má v tomto týždni na starosti skupinka č. 12. Vďaka za obetavosť.

 

Deň

Čas

Úmysel

21.2.

Pondelok

-

-

22.2.

Utorok

17.00

+ Ivan Fábry

23.2.

Streda

17.00

+ Ivan Ďurček (ned.70.nar.) a rodičia

24.2.

Štvrtok

17.00

+ Anna Stančiaková a rodičia

25.2.

Piatok

17.00

Za Božiu pomoc a požehnanie pre Bibiánu (18.nar.)

26.2.

Sobota

17.00

+ Radomír Kišš

27.2.

Nedeľa

8.00

11.00

Za farníkov

+ Ladislav Hudec, Helena, Jozef, rodičia, súrodenci