Farské oznamy I/2022

2. januára 2022 - druhá nedeľa po narodení Pána

 

 • Z dôvodu častých zmien informácie o opatreniach nebudeme uvádzať do týchto oznamov. Tie aktuálne sa dozviete v kostole.
 • Hneď v úvode mesiaca, 4. januára, oslávim 25. výročie kňazskej vysviacky (4.1.1997). Pán biskup vrele odporúča kňazom po viacerých rokoch služby tzv. „kňazský deň“, jeden voľnejší deň, v ktorom kňaz nemá verejnú sv. omšu vo svojej farnosti. Ako mnohí iní, aj ja som sa rozhodol, že v roku 2022 budem mať pondelky voľné, aby som mohol napr. viac navštevovať rodinu a známych, prípadne niekde inde vycestovať, čo doteraz nebolo možné.
 • Kto chce, môže sa prihlásiť na trojkráľové požehnanie rodín a príbytkov na rok 2022. Kto si ho chce urobiť sám, v strede kostola sú pripravené tradičné drevené tabuľky a texty domáceho požehnania; spolu za symbolický milodar 1€. dajú sa dostať aj v kvetinárstve u Žanetky Kiripolskej. Potrebujete k tomu aj sv. vodu.
 • V pondelok je ľubovoľná spomienka na Najsvätejšie meno Ježiš, čiže „Ježišove meniny“. Mužské meno Ježiš (Jesus - chezús) je dodnes bežne používané v španielsky hovoriacich krajinách.
 • V utorok po večernej sv. omši bude adorácia do 18.00 h.
 • V stredu večer bude vigilná sv. omša z nasledujúcej slávnosti.
 • Vo štvrtok je prvý štvrtok v mesiaci. Je to deň osobitných modlitieb za nové kňazské a rehoľné povolania.
 • Vo štvrtok máme slávnosť, prikázaný sviatok Zjavenia Pána, Troch kráľov. Počas sv. omší bude ohlásený deň Veľkej Noci a ostatných slávností v r. 2022. Po sv. prijímaní býva aj požehnanie koledníkov Dobrej noviny, čo žiaľ, teraz nebude. Krabička na milodary dobrej noviny je v strede kostola pri černoškovi.
 • Doneste si vhodné nádoby na trojkráľovú sv. vodu, ktorú požehnáme počas sv. omší. Trojkráľová sv. voda slúži na požehnávanie príbytkov, budov a osôb v domácnosti. Do Veľkej Noci sa používa vo sväteničkách umiestnených pri vchode do príbytkov. Prosím, vytvorte si tento dôležitý zvyk a používajte sv. vodu (s dôverou sa prežehnajte) pri vchádzaní a vychádzaní z príbytkov. Zo života vieme, že sv. voda zaháňa Zlého, upokojuje duše živých i mŕtvych.
 • V piatok je prvý piatok v mesiaci. Spovedať budem hodinu pred každou sv. omšou.
 • V piatok o 16.00 h. bude vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna a o 16.45 h. bude prvopiatková pobožnosť.
 • V nedeľu (9.1.) je sviatok Krstu Krista Pána. Po tomto sviatku sa môže odložiť betlehem (najmä v domácnostiach) a ostatná vianočná výzdoba.
 • Po nedeli Krstu Krista Pána sa končí vianočné obdobie, prestávajú sa spievať vianočné piesne a začína sa obdobie „Cez rok“, čiže „všedné dni“.
 • Upratovanie kostola má v tomto týždni na starosti skupina č.5. Vďaka za obetavosť.

 

Deň

Čas

Úmysel

3.1.

Pondelok

-

-

4.1.

Utorok

17.00

+ Anna Stančiaková a rodičia

5.1.

Streda

17.00

+ Anton Mokoš

6.1.

Štvrtok

8.00

11.00

Za farníkov

+ Anna Cimingová, vnučka Petra a rodičia

7.1.

Piatok

17.00

+ Jaroslav Krajčovič, rodičia Krajčovičoví a Jankuloví

8.1.

Sobota

17.00

+ Katarína a Ján Pisároví

9.1.

Nedeľa

8.00

11.00

+ Vladimír Nechala (č.445)

Za farníkov

 

 

 

 

9. januára - tretia nedeľa po narodení Pána – Krst Krista Pána

 

 • V pondelok (10.1.) od 10.00 h. budeme odkladať vianočnú výzdobu a stromčeky. Betlehem sme zvyčajne nechávali v kaplnke sv. Anny až do Hromníc, do 2. februára. Prosím, príďte pomôcť a poupratovať. Ďakujem za obetavosť.
 • Vo štvrtok po večernej sv. omši bude adorácia do 18.00 h.
 • Upratovanie kostola má v tomto týždni na starosti skupinka č. 6. Vďaka za obetavosť.

 

Deň

Čas

Úmysel

10.1.

Pondelok

-

-

11.1.

Utorok

17.00

+ Ján a Anna Šimoví, deti Ján a Anna

12.1.

Streda

17.00

+ Aurélia Hudecová (pohr.)

13.1.

Štvrtok

17.00

+ Anna Komžíková

14.1.

Piatok

17.00

+ Jozef, rodičia, brat Viliam, Helena a Jozef Vrtieloví

15.1.

Sobota

  17.00

+ Ivan Fábry (ned.63.nar.)

16.1.

Nedeľa

8.00

11.00

+ Jozef Mojžiš (1.výr.)

Za farníkov

 

 

 

16. januára - 2. nedeľa v období „cez rok“

 

 • V pondelok je spomienka na sv. Antona, opáta. Patril medzi prvých kresťanských pustovníkov (250-356). Asi 20 rokov žil zamurovaný v jednej miestnosti; chlieb mu podávali cez otvor v stene. Dožil sa 105 rokov. Zástupom ľudí, ktorí za ním húfne prichádzali, radil, aby sa snažili o radosť, o zachovanie pokoja vždy a všade, akoby každý deň začínali celkom odznova, aby neupadli do duchovnej únavy.
 • Od 18. do 25.1. máme týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Modlitby prebiehajú súčasne na celom svete. Prosím, pripojte sa aj vy v osobných modlitbách k tomuto úmyslu.
 • Vo štvrtok po večernej sv. omši bude adorácia cca do 18.00 h.
 • V piatok je spomienka na sv. Agnesu, pannu a mučenicu. Je významnou patrónkou detí, dievčat, snúbencov, záhradníkov a bojovníkov o svoju mravnú čistotu. Počas prenasledovania kresťanov bola nútená vzdať sa viery v Ježiša Krista, čo hrdinsky odmietla. V r. 304, vo veku 14 rokov, bola umučená; po neúspešnom upálení zaživa jej kat sťal hlavu.
 • Na budúcu nedeľu bude „nedeľa Božieho slova“, ktorú v r. 2019 ustanovil pápež František. Je to deň oslavy, štúdia a šírenia Božieho slova. Bibliu by sme mali denne čítať, aspoň niečo, rozjímať nad Božím slovom, napríklad nad liturgickými čítaniami dňa, vnášať Božie slovo do osobného života. Po prečítaní evanjelia obdržia prítomní požehnanie evanjeliárom, Ježišovým slovom.
 • Upratovanie kostola má v tomto týždni na starosti skupinka č.7. Vďaka za obetavosť.

 

Deň

Čas

Úmysel

17.1.

Pondelok

-

-

18.1.

Utorok

17.00

+ Frederik Kiripolský

19.1.

Streda

17.00

+ Jozef Dérer (1.výr.)

20.1.

Štvrtok

17.00

+ Emília Mendelová, rodičia a súrodenci

21.1.

Piatok

17.00

+ Irena Sládková, manžel Jozef a syn Vladimír

22.1.

Sobota

17.00

+ Pavel a Margita Jánoškoví a deti

23.1.

Nedeľa

8.00

11.00

Za farníkov

+ Eva Krivošová (20.výr.)

 

 

 

3. nedeľa v období „cez rok“

 

 • V pondelok je spomienka na sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi (1567-1622). Je autorom svetoznámeho návodu na duchovný život „Filotea“ a mnohých ďalších listov. Vynikal neobyčajnou dobrotivosťou, pokojom a láskou. Desaťtisíce ľudí (aj kalvínov) po celej Európe vyhľadávali jeho kázne a obracali sa k Bohu. Bol jedným z najväčších učiteľov lásky voči Bohu a blížnym.
 • V utorok je sviatok obrátenia sv. Pavla, apoštola. Bol to najväčší misionár všetkých čias. Všetko to však predchádzalo neobyčajné obrátenie od krutého farizejstva k láskyplnému kresťanstvu. Musel prežiť „pád z koňa“, pád z výšky do prachu zeme, musel na tri dni oslepnúť, padnúť do tmy, nič nejedol, nič nepil. Je to nádherný zázrak obrátenia človeka. Následná Pavlova láska k Ježišovi je dokonalá, totálna; podobná Ježišovej láske k nám.
 • V stredu je spomienka na sv. Timoteja a Títa, biskupov. Apoštol Pavol im, ako blízkym spolupracovníkom, napísal listy. Timotej je synom ženy, ktorá sa asi v r. 45, po kázňach apoštola Pavla, stala kresťankou a tak vychovala aj svojho syna Timoteja. Pavol si Timoteja vzal k sebe, vysvätil ho za kňaza, potom za biskupa a zveril mu biskupstvo v Efeze. Timotej bol umučený v Efeze v r. 97. Títus sa takisto stal kresťanom po vypočutí si Pavlových kázní. Aj jeho Pavol vysvätil za kňaza, neskôr ho ustanovil biskupom na Kréte. Bol blízky spolupracovník apoštola Pavla. Po umučení apoštola Pavla v Ríme sa vrátil a zostal na Kréte až do svojej smrti /zomrel 94 ročný/.
 • Vo štvrtok po večernej sv. omši bude adorácia cca do 18.00 h.
 • V piatok je spomienka na sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi (1226-1274). Je patrónom teológov, študentov, kníhkupcov a všetkých katolíckych škôl. Boh ho obdaril geniálnou inteligenciou, stal sa jedným z najväčších učencov vôbec. Bol tak neobyčajne nadaný, že už 5 ročný chodil do školy a ako 10 ročný už mohol študovať na vysokej škole. Vynikal nielen najvyšším možným vzdelaním a jedinečnou bystrosťou, ale aj krásnym a svätým životom. Bol pokornej, jednoduchej, tichej a veselej povahy. Nikdy neprijal žiadne povýšenie, hoci mu ho mnohokrát ponúkali. Prednášal na mnohých univerzitách, bol veľmi vyhľadávaný študentmi i teológmi. Zanechal mnoho vzácnych diel, z ktorých teológovia a filozofi čerpajú múdrosť do dnešného dňa.
 • V posledný piatok mesiaca sme mávali „Nočnú adoráciu“. Od 20.15 h. do 21.15 h. bude v kostole vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna k tichej, osobnej adorácii. Posledných 10 minút sa pomodlíme spoločne a nasledovať bude eucharistické požehnanie.
 • Upratovanie kostola má v tomto týždni na starosti skupina č. 8. Vďaka za obetavosť.

 

Deň

Čas

Úmysel

24.1.

Pondelok

-

-

25.1.

Utorok

17.00

+ Rudolf a Terézia Kováčoví a rodičia

26.1.

Streda

17.00

+ Amália Babušiková (pohr.)

27.1.

Štvrtok

17.00

Za dary Ducha Svätého pre ružu Martina Boreckého

28.1.

Piatok

17.00

Poďakovanie a za Božiu pomoc pre Emíliu Šenkovú (85.nar.)

29.1.

Sobota

17.00

+ Amália Janovičová, rodičia, súrodenci

30.1.

Nedeľa

8.00

11.00

Za farníkov

+ Mária a Vasil Baranoví, súrodenci a rodičia

 

REKONŠTRUKCIA SAKRISTIE - V sakristii postupne robíme kompletnú rekonštrukciu elektroinštalácie, dva rozvádzače sa prácne zlúčili do jedného, do ktorého dávame všetko nové (pokojne sa choďte na to pozrieť). Pri kontrole spotreby sa zistilo, že cca 2/3 infražiaričov pod lavicami sú už vyhorené. To je dôvod, prečo ste sa niektorí sťažovali na zimu, hoci kúrenie bolo zapnuté. V 2020 sme dokúpili dva stojanové žiariče aspoň dozadu a na jednu stranu kostola. Oprava je nerentabilná i nemožná, preto sme pod lavice objednali priamo od výrobcu z CZ všetky nové a modernejšie ECOSUN CH02. Je ich 52 ks a jeden stojí 130€ (spolu 6.760€). Je to ešte „stará cena“ so zľavou takmer 40€ na kus (pozri na internete), čo je úspora viac ako 2.000€, preto sme ich objednali, hoci na to nemáme dostatok financií. Úprimne prosím o milodary na skoré vyplatenie nových vykurovacích telies. ĎAKUJEM.