Farské oznamy XII/2021

12. decembra 2021 - 3. adventná nedeľa

 

Účasť na bohoslužbách majú bez obmedzení osoby očkované a prekonané. Počet osôb v interiéri max. 30.

Každý deň (pondelok až nedeľa) od 16.00 do 16.30 h. bude individuálna pastorácia, počas ktorej je možnosť prísť na adoráciu, sv. spoveď a sv. prijímanie. Platí pre všetkých veriacich bez obmedzení (aj cez Vianoce).

 • Na adventnom venci zapaľujeme dnes tretiu sviečku (najlepšie ružovú). Dnes je tzv. „Dominica gaudete“, čiže radostná nedeľa, ktorú zvýrazňuje aj ružová liturgická farba (používa sa iba dvakrát v roku).
 • V pondelok je spomienka na sv. Luciu, pannu a mučenicu. Hoci vyrastala v bohatej rodine, svoje túžby nevložila do ľudí a do hmotných vecí, ale svoj život zasvätila Ježišovi. Keď sa – ešte mladé, sotva 20 ročné dievča – odmietlo vzdať viery v Krista, krutým spôsobom ju mučili (ešte predtým jej vypichli oči) a nakoniec jej krk prebodli mečom. Zomrela v r. 304. Je patrónkou slepých a slabo vidiacich. Jej životopis je obohatený o mnohé legendy a ľudové zvyky.
 • V utorok je spomienka na sv. Jána z kríža, kňaza, učiteľa Cirkvi (1542-1591). Patrí medzi najväčších mystikov Cirkvi a reformátorov karmelského rádu. Napísal množstvo mystických básní a kníh, ktoré vedú k úplnej dokonalosti duchovného života. V mystickej teológii patrí medzi najhĺbavejších autorov. Jeho svätý život bol plný veľkej bolesti a veľkej radosti zároveň, čo je typické pre mystikov.
 • Od 15. do 23. decembra býva „Hľadanie útulku pre Svätú rodinu“. Z dôvodu pandémie sa to v tomto roku ruší. Takisto bude zrušená tradičná „Dobrá novina“. Svoje milodary na túto akciu môžete hodiť do pripravenej krabičky v kostole.
 • Posviacka príbytkov na rok 2022 je možná pri dodržaní všetkých opatrení. Kto chcete posvätiť príbytok, prosím, nahláste sa v sakristii.
 • Spoločné sv. spovede sú zrušené. Kto chce pristúpiť ku sv. spovedi, môže tak urobiť každý deň od 16.00 do 16.30 h., prípadne po osobnom dohovore. Urobím všetko preto, aby nikto nezostal bez sv. spovede.
 • Od 17.12. sa začína druhá časť adventného obdobia, ktorá sa končí 24. decembra na tzv. „štedrý deň“.
 • Od 17.12. „rorátne“ sv. omše (v utorok a v sobotu) už nemôžu byť „mariánske“. Naša koncentrácia z „Matky“, ktorá sa mnoho dní vopred dôkladne pripravovala na pôrod, prechádza už na „Syna“, ktorý sa čoskoro narodí. Je to už bezprostredná duchovná príprava na Vianoce.
 • tieto dni treba prežiť v pokojnom tichu a v premýšľaní nad pravdou Vianoc. Nedajme sa pohltiť predvianočnými starosťami.
 • Vo štvrtok po večernej sv. omši bude naša pravidelná poklona.
 • V utorok a v sobotu ráno o 6.00 h. budú Roráty.
 • Veľké predvianočné upratovanie bude v sobotu, 18.12., od 10.00 h. Prosím, aby prišlo viac žien a mužov (najmä mladších). Budeme inštalovať stromčeky, betlehem a vianočnú výzdobu. Prosím, príďte viacerí.

 

 Deň

Čas

Úmysel

13.12.

Pondelok

17.00

+ Jozef Mojžiš, Mária a Jaroslav Tadialoví a rodičia

14.12.

Utorok

06.00

+ Štefan Nechala, dcéra Anna, zať Vladimír, rodičia Nechaloví a Hudecoví

15.12.

Streda

17.00

+ Frederik Kiripolský

16.12.

Štvrtok

17.00

Poďakovanie a za Božiu pomoc pre Michala (35.nar.)

17.12.

Piatok

17.00

+ Emília Fábryová (1.výr.)

18.12.

Sobota

06.00

+ Vladimír Krčmář

19.12.

Nedeľa

08.00

11.00

Za farníkov

Za uzdravenie a Božiu pomoc pre Damiánka (10. mesiacov)

 

 

 

 19. decembra 2021 - 4. adventná nedeľa

 

 • Na adventnom venci dnes zapaľujeme poslednú, štvrtú sviečku. Naše "očakávanie Pána" sa napĺňa.
 • Ďakujem všetkým, ktorí v rámci prípravy na slávnosť Ježišovho narodenia pristúpili k sv. spovedi. Iba oči čistého srdca uvidia Krista.
 • Ďakujem všetkým za akúkoľvek duchovnú snahu, ochotu a obetu počas adventu.
 • Ďakujem obetavým osobám, ktoré si našli čas, pomohli pri vianočnej výzdobe a pri upratovaní nášho kostola.
 • Aj v tomto roku by malo byť k dispozícii betlehemské svetlo. Ak bude, bude horieť v kostole.
 • V utorok, 21.12., budeme mať posledné roráty.
 • V piatok, 24.12., máme „Štedrý deň“. Týmto dňom končí adventné obdobie.
 • Počas sv. omše (po sv. prijímaní) požehnáme betlehem v kostole a všetky ostatné betlehemy, ktoré budete mať v domácnostiach (adventný veniec vystrieda v kostole i v domácnostiach vianočný betlehem). Kto môžete, doneste si svoj betlehem na sv. omšu (môže byť aj papierový), aby bol osobitne požehnaný. Po požehnaní sa betlehem a celá vianočná výzdoba kostola rozsvieti, čím sa definitívne ukončí čas adventný a otvorí sa čas vianočný.
 • V tento deň je podľa starodávnej tradície zaužívaný pôst až do „štedrej večere“. Nedovoľme, aby sa tento múdry starobylý zvyk z našich rodín vytratil. Kto nevydrží úplný pôst od jedla, nech si pokojne zaje čistý chlieb. V čase dobrovoľného pôstu treba piť dostatok vody alebo čaju. Pôst je „zázračný“, veľmi pomáha nášmu telu i duši.
 • opolnoci bude starobylá „polnočná sv. omša“. Podľa evanjelií sa malý Ježiško narodil v noci, keď ľudia spali.
 • príďte na polnočnú sv. omšu, buďte medzi prvými, ktorí s radosťou uvítajú Božie dieťa ešte v noci.
 • Od 25.12. budeme prežívať tzv. „vianočnú oktávu“, čiže osem dní oslavy Narodenia Pána. Rovnako je to aj na Veľkú Noc, nakoľko sú to dva najväčšie a najvýznamnejšie kresťanské sviatky.
 • V sobotu, 25.12., máme druhý najväčší a zároveň druhý najstarší kresťanský sviatok, slávnosť Narodenia Pána, Vianoce.
 • Jasličková pobožnosť je zrušená.
 • V nedeľu, 26.12., nebude sviatok sv. Štefana, diakona, ale sviatok Svätej Rodiny Ježiša, Jozefa a Márie. Po sv. prijímaní požehnáme všetky rodiny našej farnosti. Je veľmi pekné, keď sa na moment požehnania jednotliví členovia rodiny postavia k sebe a chytia sa za ruky (deti a miništranti prídu ku svojim rodičom). prosím, aby ste prišli celé rodiny.

  

Deň

Čas

Úmysel

20.12.

Pondelok

17.00

+ Štefan a Irena Fábryoví, dcéra Emília

21.12.

Utorok

6.00

Za zdravie a Božiu pomoc pre Magdalénu Mendelovú (84.nar.)

22.12.

Streda

17.00

+ Imrich Krajčovič, rodičia Hudecoví a Krajčovičoví

23.12.

Štvrtok

17.00

+ Aurélia Jančichová (pohr.)

24.12.

Piatok

8.00

0.00 POLNOČNÁ

+ Jaroslav Jánoška (2.výr.) a Evelína Ďurtová (1.výr.)

Za farníkov

25.12.

Sobota

8.00

11.00

+ Radomír Kišš (pohr.)

Za Božiu pomoc pre Adriánu Bialešovú

26.12.

Nedeľa

8.00

11.00

Za farníkov

Za Božiu pomoc pre Petra Žiaka (70.nar.) a Emmu (11.nar.)

 

 

 

 

 26. decembra 2021 - prvá nedeľa po narodení Pána

 

 • trojkráľové požehnanie rodín a príbytkov na rok 2022 si aj v tomto roku môžete (musíte) urobiť sami. V strede kostola sú pripravené tradičné drevené tabuľky a texty domáceho požehnania. Potrebujete k tomu aj sv. vodu. Kto môžete, do pokladničky vložte jedno euro na pokrytie nákladov.
 • V pondelok, 27.12., je sviatok Jána, apoštola a evanjelistu. Patril medzi 12 apoštolov a medzi najbližších Ježišových spolupracovníkov. Ako jediný z apoštolov zostal pri Ježišovi až do Jeho smrti; ostatní sa od strachu rozutekali. Hoci bol mučený, ako jediný z apoštolov nezomrel mučeníckou, ale prirodzenou smrťou vo vysokom veku /zomrel vo vyhnanstve/. Bol „miláčikom“ Ježiša Krista. Je nám vzorom v láskyplnom vzťahu s Kristom.
 • V utorok, 28.12., je sviatok „Svätých neviniatok“, mučeníkov, čiže nevinných detí, ktoré dal vyvraždiť kráľ Herodes, lebo sa chcel za každú cenu zbaviť práve narodeného Ježiša. Prikázal vyvraždiť všetkých (okolo 40) chlapcov do dvoch rokov.
 • V stredu, 29.12., je spomienka na sv. Tomáša Becketa, biskupa a mučeníka (1118-1170). Je snáď najznámejším z anglických canterburských biskupov. stal sa najvyšším úradníkov v kráľovstve, kráľovským kancelárom. Kráľ Henrich II. si ho obľúbil a stal jeho najbližším priateľom a radcom. Medzitým sa Tomáš stal novým biskupom v Canterbury, čim zastával naraz dva najvyššie úrady, svetský i cirkevný. V záujme anglického kráľa však boli aj opatrenia proti Cirkvi, s čím Tomáš nesúhlasil, vzdal sa úradu kancelára, čo kráľa nemilo prekvapilo. Po zavraždení Tomáša kráľ oľutoval svoje konanie a pri jeho hrobe robil verejné pokánie. Tri roky po smrti bol vyhlásený za svätého. Na jeho príhovor sa dialo množstvo zázrakov. O 400 rokov, kráľ Henrich VIII., ktorý oddelil Anglicko od Cirkvi, dal Tomášov hrob rozbiť a jeho pozostatky rozprášiť po okolí.
 • V piatok (31.12.) je spomienka na sv. Silvestra, pápeža. Bol prvým pápežom po krvavom prenasledovaní kresťanov. Cisár Konštantín Milánskym ediktom v r. 313 dal Cirkvi slobodu, čím nastala celkom nová doba pre Cirkev, akú dovtedy nepoznala; dlhých 250 rokov bola brutálne prenasledovaná, kresťania mučení a zabíjaní. V januári 314 bol Silvester zvolený za pápeža. Keďže kruté prenasledovanie sám prežil, ako pápež bol veľmi pokojný, ale zároveň prezieravý a rozhodný. Výborným pápežom bol vyše 20 rokov.
 • Na Silvestra bude sv. omša už o 15.30 h. (aby ste stihli rodinnú silvestrovskú večeru, ktorá tradične býva o 18.00 h.). V príhovore krátko zhodnotím kalendárny rok 2021.
 • Počas sv. prijímania zaspievame spoločne pieseň „Te Deum laudamus“ (Teba, Bože, chválime), za ktorú môžeme za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.
 • O 23.45 h. bude v kostole vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna, potom bude krátka „ďakovná pobožnosť na konci roka“. V prvých sekundách nového roku dostanú prítomní novoročné eucharistické požehnanie.
 • V sobotu, 1.1., je svetový deň pokoja a „Nový rok“, ale najmä slávnosť, prikázaný sviatok Bohorodičky panny Márie.
 • Po sv. prijímaní, budeme vzývať Ducha Svätého o pomoc do nového roku; budeme spievať „Veni Creator Spiritus“. Kto sa pri verejnej pobožnosti zúčastní na speve alebo recitovaní hymnu "Veni, Creator Spiritus" - "Príď Duchu Svätý", - môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.
 • Chorí a nevládni sa v januári spovedať nebudú.
 • V nedeľu je prvá nedeľa v mesiaci. V tento deň býva tradičná zbierka na potreby farnosti.
 • Upratovanie kostola má v tomto týždni na starosti skupinka č. 4. Vďaka za obetavosť.

 

Deň

Čas

Úmysel

27.12.

Pondelok

17.00

+ Ján a Mária Žiakoví, deti, nevesty, zaťovia, starí rodičia

28.12.

Utorok

17.00

+ Ivan Fábry

29.12.

Streda

17.00

+ Ján Šimo (č.337) a rodičia

30.12.

Štvrtok

17.00

+ Janka (25.výr.), otec, Dušan, rodina Vršková, starí rodičia

31.12.

Piatok

15.30

Poďakovanie za Božie dary v r. 2021

1.1.

Sobota

8.00

11.00

Za farníkov

Poďakovanie a za Božiu pomoc pre Annu

2.1.

Nedeľa

8.00

11.00

Za farníkov

Poďakovanie a za Božiu pomoc pre Petra Bialeša (18.nar.)

 

 

Aj v tejto ťažkej a nepokojnej dobe si vyprosujeme Vianoce plné vnútorného pokoja. Ježiš je a navždy zostane Kráľ pokoja. K sviatkom Vianoc vám všetkým posielam osobitné kňazské požehnanie +