Spovedné zrkadlo

Iné myšlienkové omyly

Sú aj iné myšlienky, nesprávne a nemúdre, ktoré nepatria k vážnym omylom – hriechom, ale k vážnym myšlienkovým omylom môžu viesť. Poškodzujú osobnosť a treba sa im rovnako vyhýbať. Takýmito základnými chybami sú:

 • vypestovať si príliš malý okruh záujmov;
 • hovoriť len o všedných a pozemských veciach;
 • nevecná mnohovravnosť;
 • hovoriť mnoho o sebe, o svojich schopnostiach, postavení;
 • povrchné a premenlivé cítenie;
 • slabý záujem o potreby iných;
 • slabá všímavosť k povinnostiam - štúdiu, rodine, práci;
 • zakladať si príliš na výzore, oblečení;
 • malá snaha poznať veci ducha a kultúry;
 • povrchný záujem o solídny duchovný život;
 • život na samej hranici v striedmosti v jedle a pití;
 • nekrotenie aj dovolených zmyslových žiadostí;
 • malé vedomosti;
 • malá snaha prekonať svoju slabosť,
 • malá ochota ísť za dobrom;
 • labilnosť charakteru;
 • žiadostivosť mať veľa veci;
 • mať príliš mnoho prianí;
 • nedodržiavať aj menšie záväzky;
 • nedisciplinovanosť v spoločenstve;
 • nepresnosť v stávaní, stretávaní;
 • neovládaná veselosť;
 • nedôstojné správanie;
 • namosúrenosť;
 • náladovosť;
 • polovičná práca;
 • zbytočné kritizovanie;
 • nevhodné žartovanie na účet druhých;
 • neúprimnosť v malých veciach;
 • slabá vytrvalosť;
 • nestálosť v priateľstvách;
 • nestálosť v podujatiach;
 • nestálosť v štúdiu a v práci;
 • viera nezakotvená v celej osobnosti;
 • povrchnosť;
 • povrchná účasť na sviatostiach;
 • povrchné spovede;
 • hra na duchovný život;
 • domýšľavosť;
 • nedoceňovanie práce druhých;
 • nevďačnosť;
 • neskromnosť;
 • malé lži;
 • chabá nádej;
 • neúprimnosť;
 • nedisciplinovanosť každého druhu.