Farské oznamy VIII/2023

13. augusta - 19. nedeľa v období „cez rok“

 • V pondelok je spomienka na sv. Maximiliána Kolbeho, kňaza a mučeníka. Poľský kňaz, veľký ctiteľ Panny Márie. Počas uväznenia v koncentračnom tábore v Osvienčime sa hrdinsky obetoval a vymenil sa s jedným z desiatich mužov, ktorí boli na výstrahu odsúdení na krutú smrť hladom. Dva týždne veľmi trpel bez jedla a vody. Žil najdlhšie zo všetkých odsúdených, ktorých povzbudzoval, aby neumierali zúfalí. Keď zostal nažive už iba on jediný, dali mu smrtiacu injekciu.
 • V pondelok večer bude vigilná sv. omša z nasledujúcej slávnosti. Kto sa zúčastní na celej sv. omši v predvečer slávnosti, už nie je viazaný zúčastniť sa na sv. omši v deň slávnosti.
 • V utorok je slávnosť, prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny Márie. V nedele a v prikázané sviatky je každý pokrstený katolík morálne viazaný zúčastniť na celej sv. omši.
 • Nanebovzatie Panny Márie je najstarší mariánsky sviatok. O mieste a smrti Panny Márie nemáme zaznamenané nič isté a nič určité. Prastará tradícia však hovorí, že Panna Mária "usnula" za prítomnosti apoštolov, možno v Efeze, kde pôsobil apoštol Ján, ktorému Kristu na kríži zveril svoju matku. Keď neskôr na žiadosť apoštola Tomáša otvorili jej hrob, zistili, že je prázdny. Na základe toho apoštoli došli k presvedčeniu, že jej telo bolo vzaté do neba. Iná prvokresťanská tradícia hovorí, že Panna Mária zomrela vo veku 72 rokov, ticho a bez bolestí. Niektorí sú názoru, že Panna Mária mohla byť "zaživa" (bez biologickej smrti) vzatá do neba. O tom, že Panna Mária prirodzene biologicky riadne umrela, nie je dôvod pochybovať. Pápež Pius XII. v milostivom roku 1950 vyhlásil dogmu (záväznú pravdu viery), že Panna Mária bola po smrti s telom i s dušou vzatá do neba. Nanebovzatie Panny Márie má pre veriacich veľký význam. Upevňuje veriacich v nádeji, že aj ich telá budú raz určite vzkriesené. Nebeská Matka veriacim vyprosuje milosti, aby boli tak ako ona vzkriesení na večnú slávu, aby prijali pozvanie jej Syna Ježiša, ktorý každému z nás pripravil miesto v nebi. Nanebovzatej Panne Márii je zasvätených najviac mariánskych kostolov.
 • Vo štvrtok po sv. omši bude adorácia do 19.00 h.
 • V sobotu, 19.8., bude na Butkove národná púť k Panne Márii, Kráľovnej a Matke milosrdenstva. Od obeda je tam bohatý duchovný program. O 15.40 h. bude slávnostná sv. omša, ktorej hlavný celebrant bude Mons. Jozef Haľko, bratislavský pomocný biskup.
 • V nedeľu, 20.8., by sme mali malé poďakovanie Pánu Bohu za tohtoročnú úrodu. Doneste prosím v priebehu tohto týždňa plody vašich polí a záhrad na výzdobu kostola. Všetko si môžete v piatok, 25.8., vziať opäť domov pre vlastnú spotrebu.
 • Upratovanie kostola v tomto týždni má na starosti skupina č. 13. ďakujem za obetavosť.

 

Deň

Čas

Úmysel

14.8.

Pondelok

18.00

+ Alena, Dominik, Amália a Mária Rybároví

15.8.

Utorok

18.00

Za farníkov

16.8.

Streda

18.00

+ Peter Ciminga a rodičia

17.8.

Štvrtok

18.00

+ Mária (ned.90.nar.) a Michal (ned.95.nar.) Pastierikoví

18.8.

Piatok

18.00

+ Irena Ďurtová

19.8.

Sobota

8.00

+ Mária a Jozef Miloví, rodičia a súrodenci

20.8.

Nedeľa

8.00

11.00

Za farníkov

+ Jozef Fábry (20.výr.) a rodičia

 

 

 

20. augusta - 20. nedeľa v období „cez rok“

 • V pondelok je spomienka na sv. pápeža Pia X. (1835-1914). Od útleho detstva bol veľmi milý, nadaný, horlivý a výnimočne nábožný. Veľmi rád miništroval. Ako pápež zaviedol možnosť denného sv. prijímania už pre deti, čím si splnil svoj vlastný detský sen. Bol druhým najväčším reformátorom v dejinách Cirkvi /zmenil a zlepšil takmer všetko/. Patrí medzi najvýznamnejších pápežov Cirkvi. Tento svätý muž robil rôzne zázraky už počas pozemského života.
 • V utorok je spomienka na Pannu Máriu Kráľovnú. Pri príležitosti 100. výr. od vyhlásenia dogmy o Nepoškvrnenom počatí Panny Márie pápež Pius XII. v r. 1954 „korunoval“ milostivý obraz Panny Márie v chráme Santa Maria Maggiore. Zároveň ustanovil nový mariánsky sviatok Panny Márie Kráľovnej. Je Matka Kráľa zeme i vesmíru, života i smrti, Božieho Syna. V jej srdci nikdy „nevládol“ hriech, iba Boh. Preto Je „kráľovná“ všetkých svätých. Je kráľovná odetá slnkom, pod nohami mesiac a na hlave veniec z hviezd. Je kráľovná milosrdenstva, pokoja, anjelov a všetkých ľudí.
 • Vo štvrtok je sviatok sv. Bartolomeja, apoštola. Zo života tohto apoštola vieme veľmi málo. Pravdepodobne sa jedná o Natanaela z Kány Galilejskej, ktorý sa spomína v Jánovom evanjeliu ako „pravý Izraelita, v ktorom niet lesti“. Pôsobil v Indii, v Perzii, v Egypte a v Arménsku, kde ho stiahli z kože a sťali. Zobrazuje sa s nožom, ktorým ho pri krutom mučení stiahli z kože a s knihou Evanjelia, pre ktorú hrdinsky zomrel.
 • Vo štvrtok po sv. omši bude adorácia (do 19.00 h.).
 • V posledný piatok v mesiaci mávame „nočnú“ adoráciu, ktorá bude od 20.15 do 21.15 h. Príďte na tichú poklonu Pánovi.
 • Upratovanie kostola v tomto týždni má na starosti skupina č. 14. ďakujem za obetavosť.

 

Deň

Čas

Úmysel

21.8.

Pondelok

18.00

Poďakovanie za Božiu milosť a dobrodincov

22.8.

Utorok

18.00

+ Tibor Bednár

23.8.

Streda

18.00

+ Emília a Jaroslav Nechaloví

24.8.

Štvrtok

18.00

+ Mária Rybárová

25.8.

Piatok

18.00

+ Michal a Anna Šimoví, Mária Fábryová, Jozef a Ján

26.8.

Sobota

8.00

+ Juraj a Mária

27.8.

Nedeľa

8.00

11.00

Za farníkov

+ Radomír Kišš (2.výr.)

 

 

 

27.augusta - 21. nedeľa v období „cez rok“

 • V pondelok je spomienka na sv. Augustína, biskupa, učiteľa Cirkvi. Muž, ktorý zanechal snáď nevyčerpateľný poklad duchovnej a filozofickej múdrosti. Jeden z najväčších, najvýznamnejších, najuznávanejších, najvplyvnejších a najpríťažlivejších svätcov všetkých čias. Matka, sv. Monika, po 18 rokoch intenzívnej a dôvernej modlitby vyprosila jeho obrátenie a zároveň obrátenie aj pre tisíce jeho nasledovníkov. Je jedinečným vzorom pre „novoobrátencov“, pre začínajúcich „od nuly“, pre rozhodných hľadačov pravdy o živote.
 • V utorok je spomienka na mučenícku smrť sv. Jána Krstiteľa. je najväčším z pomedzi prorokov. Ježišov predchodca bol synom Zachariáša a Alžbety, pričom Alžbeta bola sesternica Panne Márii, Ježišovej matke. Pravdy sa nevzdal ani za cenu straty pozemského života. Na žiadosť urazenej pôžitkárky Herodiady bol sťatý vo väzení a čerstvo odťatú hlavu dostala jej maloletá dcéra ako dar na striebornom podnose počas veľkolepej oslavy. Na ňom prvom platili Ježišovej slová: „Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, ale dušu zabiť nemôžu.“ 
 • V piatok, 1.9., je Svetový deň modlitieb za ochranu stvorenstva. Ustanovil ho pápež František v r. 2015 ako reakciu na úpadok vzťahu človeka k prírode a na vzrast ekologických problémov, ktoré spôsobuje sám človek.
 • Vo štvrtok po sv. omši bude adorácia (do 19.00 h.).
 • V piatok je prvý piatok mesiaca. Spovedať budem hodinu pred každou sv. omšou.
 • Chorých a nevládnych budem spovedať v piatok od 9.00 h. do 12.00 h.
 • V piatok o 17.00 h. bude vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna a o 17.45 h. bude prvopiatková pobožnosť.
 • V sobotu je prvá sobota v mesiaci. Po sv. omši sa pomodlíme litánie k Panne Márii.
 • V nedeľu je prvá nedeľa v mesiaci. Počas sv. omší bude pravidelná ofera na potreby farnosti. Ďakujem za milodary.
 • V nedeľu bude „Veni Sancte“, modlitba na začiatku školského roka. Hneď po úvodnom pozdrave kňaza ide hymnus k Duchu Svätému (úkon kajúcnosti sa vynecháva), nasleduje Glória a modlitba dňa.
 • Upratovanie kostola v tomto týždni má na starosti skupina č. 1. ďakujem za obetavosť.

 

Deň

Čas

Úmysel

28.8.

Pondelok

18.00

Poďakovanie a za Božiu pre Máriu Krajčovičovú (95.nar.)

29.8.

Utorok

-

-

30.8.

Streda

18.00

+ Vladimír Uhlár (1.výr.)

31.8.

Štvrtok

18.00

+ Jozef Fábry, rodičia Fábryoví, Jánoškoví a Rudolf

1.9.

Piatok

18.00

+ Eva Ďurtová (1.výr.) a Rudolf Nechala

2.9.

Sobota

8.00

+ Ján Šimo (30.výr.)

3.9.

Nedeľa

8.00

11.00

Za farníkov

Poďakovanie a za Božiu pomoc pre Martu Benkovú (70.nar.)

 

 

3.septembra - 22. nedeľa V období „cez rok“

 • V utorok (5.9.) je ľubovoľná spomienka na sv. Teréziu z Kalkaty (1910-1997). Matka Tereza patrí medzi najznámejšie „vzory“ lásky voči „najúbohejším z úbohých“. V r. 1950, v indickej Kalkate, založila kongregáciu s názvom „Misionárky lásky“. V priebehu 15 rokov boli domy Matky Terezy po celej Indii. Od r. 1965 začala budovať svoje domy a útulky pre najúbohejších aj mimo Indiu. Ešte za života Matky Terezy mala jej kongregácia viac ako 600 domov v 123 krajinách sveta. Jediná krajina na svete, ktorá sestry Matky Terezy dodnes neprijala, je Čína.
 • Vo štvrtok je spomienka na sv. Marka Križina, Melichara Grodzieckého, Štefana Pongrácza, kňazov, košických mučeníkov. Prvý pochádzal z Chorvátska, druhý z Poľska a tretí z Rumunska. Protestanské vojská dostali úlohu zničiť kňazov v Košiciach a začali týmito troma. Keďže sa kňazi odmietli vzdať katolíckej viery, tri dni ich nechali uväznených o hlade a o smäde. Potom ich bili, rezali, sekali, pálili, mučili najkrutejším spôsobom. Nakoniec prvým dvom odťali hlavu a ich telá hodili do odpadovej žumpy. Bolo to 7.9.1619. Štefanovi dvakrát zaťali do krku a do hlavy, ale nezomrel hneď; trápil sa ešte 24 hodín takisto hodený medzi výkaly v žumpe /našiel ho tam kostolník, ale nemohol mu pomôcť/. Nad hrôzou ich brutálneho umučenia boli všetci zhrození; aj samotní protestanti. Umučení kňazi sa však stali mocným vzorom pre ostatných prenasledovaných v Košiciach a v okolí: „radšej umrieť, ako zaprieť svoju vieru“.
 • Vo štvrtok je prvý štvrtok v mesiaci. Je to deň modlitieb za nové kňazské a duchovné povolania.
 • Vo štvrtok po sv. omši bude adorácia (do 19.00 h.).
 • V piatok je sviatok Narodenia Panny Márie. Matka Mária je najvýznamnejšia ľudská osoba v dejinách spásy a vzdávame jej osobitnú úctu. I napriek tomu vieme o nej pomerne málo. O čase a mieste jej narodenia nevieme nič. Z tradície sa dozvedáme aspoň mená jej rodičov.
 • V sobotu, 9.9., pôjdeme na „Zlatú sobotu“, do Žarošíc na Moravu.
 • Upratovanie kostola v tomto týždni má na starosti skupina č. 2. ďakujem za obetavosť.

 

 Deň

Čas

Úmysel

4.9.

Pondelok

18.00

+ Jozef Janura a rodičia

5.9.

Utorok

18.00

+ Mária Janovičová, rodičia a starí rodičia

6.9.

Streda

18.00

+ Petra Cimingová

7.9.

Štvrtok

18.00

+ Dušan a Anna Žiakoví

8.9.

Piatok

18.00

+ Michal a Helena Šimoví, rodičia a súrodenci

9.9.

Sobota

-

-

10.9.

Nedeľa

8.00

11.00

Za farníkov

+ Aurélia a Karol Hlinkoví a rodičia

 

 

ŽAROŠICE - V sobotu, 9. septembra, pôjdeme na „Zlatú sobotu“, na púť do Žarošíc. Cestou sa opäť zastavíme v Uherskom Hradišti. Prosím, prihláste sa čím najskôr, nakoľko berávame ľudí aj z okolitých farností. Cena za dopravu bude okolo 15€.

 

°°° V roku 2024 plánujeme na jeseň sviatosť birmovania. Záujemca o sviatosť musí mať aspoň 14. rokov. Môžete sa prihlásiť.

 

Kto máte potrhané (nepoužívané, staré) ružence, náramky, desiatky (len posvätené, nie bežné ozdoby), môžete mi ich priniesť. Dajú sa opraviť a vrátiť vám ich alebo opraviť a poslať na misie.

 

Kým sa znovu neotvorí parkovisko pri kostole, parkujte pokojne aj pred farou, vo farskom dvore (Brána je otvorená).