Farské oznamy XI/2022

9. októbra - 28. nedeľa v období „CEZ ROK“

 • Vo štvrtok po sv. omši bude adorácia (do 18.00 h.).
 • V sobotu  je spomienka na sv. Teréziu od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi /sv. Terézia Avilská/. Mala 11 súrodencov. Spolu so svojim bratom už ako 6 ročná čítala životopisy svätých a po ich vzore aj oni dvaja zatúžili umrieť ako mučeníci pre Krista. Deti zachránil ich strýko, ktorí ich zastavil na ceste do mesta Maurom, kde okupanti prenasledovali kresťanov. Po zásahu rodičov sa museli uspokojiť s chyžou, kde sa hrávali na pustovníkov. Túžba aj umrieť za vieru v Ježiša Krista v nej zostala až do smrti /až na čas krízy počas dospievania/. Spolupracovala so sv. Jánom z Kríža. Spolu sa stali významní reformátori rehoľného života a mnohým opäť ukázali pravú cestu k Bohu. Už 8 rokov vopred vedela presný deň, kedy a ako zomrie; Boh jej to zjavil v jednom z mystických videní. Patrí medzi najvýznamnejšie učiteľky svätosti života v dejinách Cirkvi.
 • Upratovanie kostola v tomto týždni má na starosti skupina č. 13. ďakujem za obetavosť.

 

Deň

Čas

Úmysel

10.10.

Pondelok

-

-

11.10.

Utorok

17.00

+ Mária Danišová, manžel, rodičia, brat, švagor

12.10.

Streda

17.00

+ Ľudovít Nechala (ned.100.nar.), manželka Jolana (5.výr.), Dušan a Ľudovít

13.10.

Štvrtok

17.00

Za Božiu pomoc pre rodinu Slatinskú

14.10.

Piatok

17.00

+ Viktória a Vladimír, syn Vladimír

15.10.

Sobota

8.00

+ Jozef Schenk, rodičia a súrodenci

16.10.

Nedeľa

8.00

11.00

+ Jozef Rybár, č.170 (5.výr.)

Za farníkov

 

 

 

16. októbra - 29. nedeľa v období „cez rok“

 • V pondelok je spomienka na sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka. Bol žiakom sv. apoštola Jána; osobne poznal apoštolov Petra a Pavla. V čase prenasledovania kresťanov ho sám cisár odsúdil na smrť. Keď sa v Ríme končili hry, pre zábavu divákov, biskupa Ignáca hodili divej zveri. Vyhladované zvieratá ho roztrhali; zostalo z neho iba zopár kostí. Bol žiarivým vzorom pre mnohých kresťanov, ktorí počas prenasledovania hrdinsky umierali podobným spôsobom.
 • V utorok je sviatok sv. Lukáša, evanjelistu. Bohatý a nadaný lekár, ktorý zanechal všetko pre Krista a stal sa spoločníkom veľkého apoštola Pavla. Napísal Evanjelium a Skutky apoštolov. Bol brilantný pisateľ s vynikajúcou pamäťou. Bol blízky priateľ sv. apoštola Jána a Panny Márie, o ktorej píše v Evanjeliu jedine on. Poznal aj ostatných apoštolov. Údajne namaľoval pravú tvár Panny Márie. Zomrel mučeníckou smrťou; obesili ho.
 • Vo štvrtok, 20.10., je ľubovoľná spomienka na sv. Vendelína. Nakoľko aj my máme malé sakrálne miesto zasvätené tomuto svätcovi, pozývam vás zastaviť sa k úprimnej modlitbe priamo na mieste, pri soche sv. Vendelína.
 • V sobotu je ľubovoľná spomienka na sv. Jána Pavla II., pápeža. Ján Pavol II., vlastným menom Karol Józef Wojtyła, sa narodil 18. máj1920 vo  Wadowiciach v Poľsku. Zomrel 2. apríl2005 v Ríme. Bol 264. rímskym pápežom, prvý slovanský pápež, prvý netaliansky pápež od r. 1522 a najmladší od r. 1846. Bol tretím najdlhšie vládnucim pápežom /od r. 1978 do r. 2005/. Bol to veľký teológintelektuálbásnikdramatik, filozof. Bol najviac „cestujúcim“ pápežom, vykonal viac ako 100 zahraničných ciest. Blahorečil a svätorečil najviac osôb zo všetkých pápežov (takmer 1500 osôb).  Vynikal hlbokou vierou a úctou k Panne Márii. Bol jedným z najvýznamnejších a najvplyvnejších pápežov vôbec.
 • V nedeľu, 23.10., bude pravidelná jesenná zbierka na svetové misie. Vďaka týmto milodarom môžu existovať a pomáhať stovky misijných centier po celom svete. Prosím o súcit a milodary.
 • Upratovanie kostola v tomto týždni má na starosti skupina č. 14. Ďakujem za obetavosť.

 

Deň

Čas

Úmysel

17.10.

Pondelok

-

-

18.10.

Utorok

18.00

+ Martin (ned.95.nar, a 10.výr.), Helena, ostatná rodina

19.10.

Streda

-

-

20.10.

Štvrtok

-

-

21.10.

Piatok

-

-

22.10.

Sobota

17.00

Poďakovanie a za Božiu pomoc pre Radovana Kišša (17.nar.)

23.10.

Nedeľa

8.00

11.00

+ Koloman a Helena Šagátoví

Za farníkov

 

 

 

23. októbra - 30. nedeľa v období „cez rok“

 • Vo štvrtok po sv. omši bude adorácia (do 18.00 h.).
 • V piatok je sviatok sv. Šimona a sv. Júdu Tadeáša, apoštolov. Sv. Júda Tadeáš napísal list, ktorý je súčasťou Biblie. Je bratom sv. apoštola Jakuba (Mladšieho) a Šimona. Je patrónom a pomocníkom ľudí v mimoriadne ťažkých životných situáciách. Sv. Šimon (Horlivec) má takisto veľmi strohý životopis. Obidvaja podstúpili pre Krista mučenícku smrť.
 • Nakoľko máme nad farou kaplnku sv. Júdu Tadeáša, pozývam k osobnej modlitbe k tomuto výnimočnému pomocníkovi v núdzi.
 • Upratovanie kostola v tomto týždni má starosti skupina č. 1. Ďakujem za obetavosť.

 

Deň

Čas

Úmysel

24.10.

Pondelok

-

-

25.10.

Utorok

17.00

Za zdravie a Božiu pomoc pre Tobiasa Berku

26.10.

Streda

17.00

Poďakovanie a za Božiu pomoc pre Milana Benku (70.nar.)

27.10.

Štvrtok

17.00

+ Jozef Janovič a rodičia

28.10.

Piatok

17.00

+ Jozef a Vilma Šálekoví, syn Jozef (ned.70.nar.)

29.10.

Sobota

17.00

+ Alojz Kiripolský (4.výr.)

30.10.

Nedeľa

8.00

11.00

+ Imrich a Paulína Mikuloví, zaťovia Ján a Vladimír

Za farníkov

 

 

 

 30. októbra - 31. nedeľa v období „cez rok“

 • Ďakujem všetkým, ktorí ste sa v mesiaci október (každý deň) modlili modlitbu posvätného ruženca. V mesiaci október je modlitba ruženca obohatená o krátke rozjímania. Bola to ďalšia šanca objaviť krásu, úžitok a radosť z osobnej modlitby.
 • V utorok je slávnosť, prikázaný sviatok Všetkých svätých. Počiatky tejto slávnosti siahajú až do 4. stor., keď sa na Východe slávila spomienka na všetkých, ktorí položili život za vieru. Od 7. stor. existuje slávnosť Všetkých svätých aj na Západe. V tento deň si pripomíname zástupy aj tých svätých, ktorí sa nedostali do liturgického kalendára a o ktorých ani nevieme, že existujú. Je to oslava všetkých oslávených v nebi.
 • Nakoľko je náš farský kostol zasvätený Všetkým svätým, my máme v tento deň hodovú a odpustovú slávnosť. Po Veľkej Noci a Vianociach sú hody treťou najväčšou a najkrajšou slávnosťou vo farnosti.
 • V utorok budú sv. omše ako v nedeľu, o 8.00 h. a o 11.00 h.
 • Počas sv. omší sa po sv. prijímaní pomodlíme litánie ku všetkým svätým. Prosím, aby litánie zaspievali organisti tak ako na Veľkú Noc.
 • Hodová a odpustová slávnosť je vždy spojená aj s možnosťou získania úplných odpustkov, a to za obvyklých podmienok /riadna sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel s otca/. Využime všetci túto veľkodušnú Božiu ponuku.
 • Nakoľko pretrvávajú pandemické opatrenia, nebudeme slávnosť presúvať na nedeľu a nebudeme pozývať žiadneho hosťa.
 • pozývam aj tých, ktorí pristupujú k sv. spovedi len na sviatky, aby sa naučili pristupovať ku sv. spovedi aj na farské hody.
 • Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou (v tichu) sa pomodlí za zosnulých, môže získať odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci, a to raz denne od 1. do 8. novembra. Treba splniť aj obvyklé podmienky spomenuté vyššie. Sv. spoveď stačí jedna na všetky dni. Láska, úcta a vďaka k našim zosnulým nám diktuje nezanedbať ani jeden deň. Preto je samozrejmé, aby sme od 1. do 8. novembra všetci navštívili cintorín každý deň (hocikde, hocijaké hrobové miesto, v hociktorú hodinu dňa). Je to služba kresťanskej lásky, ktorú budeme raz potrebovať aj my. Chorí a nevládni sú od podmienky návštevy cintorína oslobodení. Naučme sa žiť v živom spojení s našimi drahými zosnulými.
 • na cintorín neprichádzame iba spomínať a vzdať úctu, ale aj modliť sa. Prosím, pomodlite sa na cintoríne za duše našich drahých zosnulých.
 • V utorok je Spomienka na všetkých verných zosnulých. o30 h. bude pobožnosť „Na Dušičky“, a potom votívnu sv. omšu za duše v očistci.
 • Veriaci, ktorý v deň spomienky na všetkých zosnulých, čiže 2.11., nábožne navštívi kostol alebo kaplnku a pomodlí sa modlitbu Pána (Otče náš) a urobí vyznanie viery (Verím v Boha), môže získať úplné odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci, čiže zosnulým. Okrem tohto odpustkového úkonu sa žiada splniť: sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Sv. Otca. Pritom treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, aj k všednému.
 • V piatok je spomienka na sv. Karola Borromea, biskupa. Pochádzal z grófskeho rodu. Bol synovcom pápeža Pia IV. Napriek veľkému hmotného bohatstvu a pohodlnému životu na zámku už ako dieťa zasvätil život Bohu a vybral si život pre „nehmotné“ hodnoty. Dosiahol najvyššie možné štúdia, skočil ako doktor práv. Bol jediný dedič obrovského bohatstva, ktorého sa vzdal a všetko použil pre dobro Cirkvi a biednych ľudí. Pre majetky a úspechy mal veľa neprajníkov a nepriateľov. Stal sa jednou z najvýraznejších osobností svojej doby. Dožil sa len 46 rokov; zomrel úplne vyčerpaný.
 • Vo štvrtok je prvý štvrtok v mesiaci. Je to deň osobitných modlitieb za nové kňazské a rehoľné povolania.
 • Vo štvrtok po sv. omši bude adorácia (do 18.00 h.).
 • V piatok je prvý piatok v mesiaci. Spovedať budem hodinu pred každou sv. omšou.
 • Chorých a nevládnych budem spovedať v piatok od 9.00 h. do 12.00 h.
 • V piatok o 16.00 h. bude vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna a o 16.45 h. bude prvopiatková pobožnosť.
 • V sobotu je prvá sobota v mesiaci. Po sv. omši sa pomodlíme Loretánske litánie.
 • V nedeľu je prvá nedeľa v mesiaci. Počas sv. omší budeme mať pravidelnú oferu na potreby farnosti. Vopred ďakujem za milodary.
 • Upratovanie kostola v tomto týždni má starosti skupina č. 2. Ďakujem za obetavosť.

 

Deň

Čas

Úmysel

31.10.

Pondelok

-

-

1.11.

Utorok

8.00

11.00

Za farníkov

+ Jozef a Amália Rybároví, dcéra Eva, rodičia a súrodenci

2.11.

Streda

17.00

+ Jozef Mojžiš, Valent, Katarína, Ondrej, Juliana

3.11.

Štvrtok

17.00

+ Mária Miľová a manžel Jozef

4.11.

Piatok

17.00

Za Božiu pomoc pre Ľudovíta Mendela

5.11.

Sobota

8.00

+ Biskupi a kňazi diecézy

6.11.

Nedeľa

8.00

11.00

Za farníkov

+ Aurélia Hudecová

 

V noci zo soboty na nedeľu (29.10.) sa mení čas. O 03.00 h. letného stredoeurópskeho času posúvame hodiny na 02.00 h., čiže o hodinu dozadu (spíme dlhšie).

 

Prosím chodcov pohybujúcich sa po ceste, mimo chodníky, aby nosili v zimnom čase dobre viditeľné reflexné prvky.

 

Môžete dávať úmysly sv. omší na rok 2023, predovšetkým na prvé tri mesiace, najmä výročné (úmrtia) a jubilejné (narodeniny, výročia sobáša, ...).

 

Katolícke kalendáre (na stenu, na stôl, detské) na rok 2023 stiahnem do sakristie. Kto by ešte chcel, môže si ich zakúpiť v sakristii.