Farské oznamy VIII/2021

19. septembra 2021 - 25. nedeľa V období „cez rok“

 

 • V pondelok je spomienka na sv. Ondreja Kima, kňaza, Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov, kórejských mučeníkov. Ondrejov otec bol veriaci, v ich dome sa schádzali kresťania i katechumeni, ktorí chceli prijať krst. Ondrej nikdy nezaprel svoju vieru, začo ho mučili a nakoniec mu sťali hlavu. Je prvým kórejským kňazom - mučeníkom. Pavlovho otca i brata zabili. Jeho so svojou matkou i sestrou uväznili. Prišli o celý majetok. Po prepustení ich zradil spolupracovník, opäť ich uväznili a zabili. Spolu s nimi sťali aj ďalších dvoch misionárov, biskupa a priateľa Augustína.
 • V utorok je sviatok sv. Matúša, apoštola a evanjelistu. Ako hovorí už samotný preklad jeho mena „Boží muž“, pôvodom mýtnik, vyberač daní, teda aj zlodej a hriešnik, sa tým „Božím mužom“ postupne Mýtnika z Kafarnauma oslovil sám Ježiš, ten sa hneď vzdal všetkého a Ježiša už nikdy viac neopustil. Napísal jedno evanjelium. Neskôr bol umučený pravdepodobne v Etiópii. O Jeho živote vieme veľmi málo.
 • Vo štvrtok je spomienka na sv. kňaza Pia z Pietrelčiny, čiže Pátra Pia, vlastným menom František Forgione. Od detstva bol výnimočne zbožný. Celý život veľa trpel. Dostal „stigmy“, také isté rany ako mal ukrižovaný Ježiš, ktoré mu neustále, celých 50 rokov, krvácali a veľmi boleli. Stal sa prvým stigmatizovaným kňazom v dejinách Cirkvi. Tesne pred smrťou /v r. 1968/ mu stigmy zmizli a nezostala po nich ani stopa. Mal dar bilokácie /schopnosť byť naraz na dvoch miestach/, vedel čítať myšlienky a svedomie ľudí. Jeho telo, hoci je už viac ako 50 rokov po smrti, zostalo také ako v deň smrti, vôbec sa nemení a nerozkladá. Patrí medzi najväčších svätcov novodobých dejín Cirkvi (spolu so svojím súčasníkom Dolindom Ruotolom, kňazom z Neapola).
 • Vo štvrtok po sv. omši bude adorácia (do 19.00 h.).
 • V piatok je sviatok výročia posviacky katedrálneho chrámu Sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Chrám bol dostavaný a slávnostne konsekrovaný práve 24. septembra Od r. 1776 slúži ako katedrálny chrám novovzniknutej banskobystrickej diecézy, ktorú zriadila panovníčka Mária Terézia.
 • Upratovanie kostola v tomto týždni má na starosti skupina č. 7. ďakujem za obetavosť.

 

Deň

Čas

Úmysel

20.9.

Pondelok

18.00

+ Petronela (10.výr.) a Jozef Fábryoví, syn Jozef a rodičia

21.9.

Utorok

18.00

+ František, rodičia Görögoví a Ďurinoví

22.9.

Streda

18.00

+ Jaroslav Nechala, rodičia a súrodenci

23.9.

Štvrtok

18.00

Za zdravie a Božie požehnanie pre Dominiku Bartovú (8.nar.)

24.9.

Piatok

18.00

+ Koloman Šagát, manželka Helena a rodičia

25.9.

Sobota

18.00

+ Jozef Janovič a rodičia

26.9.

Nedeľa

8.00

11.00

+ Rudolf Hudec, rodičia a súrodenci

Za farníkov

 

 

 

26. septembra 2021 - 26. nedeľa v období „CEZ ROK“

 

 • Od zajtra, od 27.9., prejdeme na „zimný režim“; večerné sv. omše budú bývať o 17.00 h.
 • V pondelok je spomienka na sv. Vincenta de Paul, kňaza. Je patrónom kňazov, detských domovov, nemocníc, väzňov a stratených vecí. Je patrónom všetkých diel konaných z lásky. Mal osobitný súcit s trpiacimi, pre ktorých vybudoval množstvo nemocníc. Dokázal pomáhať veľkému množstvu ľudí naraz /opusteným deťom, padlým ženám, chorým, trpiacim, väzňom, .../ Založil mužskú i ženskú rehoľu a množstvo kláštorov. Bol mužom neuveriteľného činu a lásky.
 • V utorok bude sv. omša ráno o 8.00 h.
 • V stredu je sviatok sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov. Výraz anjel neoznačuje konkrétnu duchovnú osobu s osobitými vlastnosťami, ale označuje úrad /nie prirodzenosť bytosti/. Anjel je teda ten, cez ktorého Boh niečo koná a oznamuje. Dobrý anjel je krásny, poslušný, čistý, svätý, radostný. Toto sú traja najvyšší anjeli.
 • Vo štvrtok je spomienka na sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi. Je patrónom žiakov, študentov, učiteľov, teológov, vedcov. Hoci žil na púšti a v jaskyni, celé roky sa venoval iba Svätému Písmu. Priamo z hebrejských a aramejských rukopisov preložil celý Starý zákon do latinčiny. Opravil a preložil aj texty Nového zákona. Pokladá sa za najväčšieho znalca a učiteľa vo vykladaní Svätého Písma.
 • Vo štvrtok po sv. omši bude adorácia (do 18.00 h.).
 • V mesiaci október sa budeme pred sv. omšami spoločne modliť októbrovú pobožnosť.
 • Pozývam aj vás, ktorí zostanete doma, aby ste sa denne modlili rozjímavý ruženec.
 • V októbri možno denne získať za modlitbu ruženca úplné odpustky pre seba a to vtedy, ak sa pomodlíme posvätný ruženec spoločne v kostole, v kaplnke, v rodine alebo v inom kresťanskom spoločenstve.

Je potrebné pridať krátke osobné rozjímanie o jednotlivých tajomstvách a modlitbu na úmysel Sv. Otca.

 • V piatok je spomienka na sv. Teréziu z Lisieux, pannu a učiteľku Cirkvi. Je patrónkou misionárov a letcov. Patrí medzi najviac príťažlivých svätcov všetkých dôb. Chcela milovať Ježiša tak, ako Ho ešte nikto nemiloval. Je snáď najúžasnejšou učiteľkou lásky k Ježišovi. Jej životný vzor dodnes priťahuje mnoho ľudí a dodáva odvahu vydať sa na cestu lásky.
 • V piatok je prvý piatok v mesiaci. Spovedať budem hodinu pred každou sv. omšou .
 • Chorých a nevládnych budem spovedať v piatok od 9.00 h. do 12.00 h.
 • V piatok o 16.00 h. bude vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna a o 16.45 h. bude prvopiatková pobožnosť.
 • V sobotu je spomienka na Svätých anjelov strážcov. Každý z nás má svojho „nebeského strážcu“, ktorý nás chráni od útokov Zlého. Vedie nás k dobrým myšlienkam, slovám, práci, modlí sa za nás a chráni nás od zla. Pomáha nám cez celý život, no najmä v hodine smrti.
 • V sobotu je prvá sobota mesiaca. Po sv. omši sa pomodlíme litánie k Panne Márii.
 • V nedeľu je prvá nedeľa v mesiaci. Počas sv. omší bude pravidelná ofera na potreby farnosti. Ďakujem za každý milodar.
 • Upratovanie kostola v tomto týždni má na starosti skupina č. 8. ďakujem za obetavosť.

 

Deň

Čas

Úmysel

27.9.

Pondelok

17.00

+ Ivan Fábry

28.9.

Utorok

8.00

Za Božiu pomoc pre manželov Malikových

29.9.

Streda

17.00

+ Michal a Mária Pastierikoví, rodičia a súrodenci

30.9.

Štvrtok

17.00

+ Anna Stančiaková a rodičia

1.10.

Piatok

17.00

+ Radomír Kišš (pohr.)

2.10.

Sobota

17.00

Poďakovanie za Božiu pomoc pre Barborku Komžíkovú (18.nar.)

3.10.

Nedeľa

8.00

11.00

+ Ján a Božena Hudecoví

Za farníkov

 

KARMELITÁNSKY ŠKAPULIAR - Panna Mária nám okrem silnej zbrane posvätného ruženca dala aj ďalšiu zo svojich výzbrojí proti zlu – posvätný škapuliar. „Vždy noste svätý škapuliar. Ja ho stále nosím a mám osobnú skúsenosť, že táto pobožnosť prináša veľký osoh. Škapuliaru som zostal verný a on sa stal mojou silou.“ (sv. Ján Pavol II.)

Čo je škapuliar? - Škapuliar je Máriine rúcho, je znakom pokánia a obrátenia. Kto prijíma škapuliar, zrieka sa zlého ducha , obnovuje krstné prisľúbenia a odovzdáva sa Márii ako jej dieťa. Škapuliar znamená zasvätenie sa Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.

Prisľúbenia karmelitánskeho škapuliara - 1. Kto umrie oblečený do sv. škapuliara, nebude zatratený. 2. kto nosí sv. škapuliar, si ako ctiteľ Matky Božej zabezpečuje jej ochranu pre dušu i telo v tomto živote a mimoriadnu pomoc v hodine smrti. 3. Každý, kto nábožne nosí sv. škapuliar a zachováva čistotu podľa svojho stavu, bude vyslobodený z očistca v prvú sobotu po svojej smrti; je to tzv. privilégium soboty. 4. Tí ktorí patria do Bratstva sv. škapuliara, sú duchovne spojení s karmelitánskym rádom a majú účasť na jeho duchovných dobrách v živote i po smrti, ako sú sväté omše, sv. prijímania, sebazapierania, modlitby, pôsty …

Povinnosti tých, ktorí nosia škapuliar - Prijať karmelitánsky škapuliar z rúk kňaza a nábožne nosiť škapuliar alebo medailónik ako viditeľný znak, že patria Márii a k rodine Karmelu. Tento škapuliar treba nosiť na krku deň i noc, teda stále (ak sa z vážnych dôvodov nedá nosiť na krku, mať ho vždy pri sebe). Ostatné nenáročné povinnosti sú opísané v knižočke. Pri nedodržaní vecí si netreba nič vyčítať, všetko je to slobodné rozhodnutie nás, slabých ľudí.

Pripravil som 60 ks škapuliarov s modlitbou a s knižočkou, ktoré si môžete zobrať domov a pozorne prečítať /sú v strede kostola/. Vrele odporúčam každému, kto chce svoju budúcnosť žiť s vierou v srdci, aby začal nosiť aj škapuliar.

Kto sa rozhodne neprijať škapuliar, prosím, nech obálku s knižočkou a so škapuliarom vráti do kostola; dáme to niekomu inému. Kto sa naopak rozhodne slávnostne prijať škapuliar z rúk kňaza, urobíme tak v piatok, 1.10., po sv. omši pri krátkom obrade, čím zároveň začneme aj ružencový mesiac október.

 

Po štyroch rokoch by v r. 2022 / v septembri, v októbri/ mala byť v našej farnosti vysluhovaná sviatosť birmovania. Podmienkou je minimálny vek 14 rokov. Prosím záujemcov, aby sa prihlásili do konca mesiaca september.

 

V sakristii /v kaplnke sv. Anny/ si môžete vziať podielové knihy SSV na rok 2022. Cena je 8€. Spolu sú to tri publikácie. Niekoľko kusov si môžu kúpiť aj „nečlenovia“ SSV.

 

Voľné úmysly sv. omší do konca roka 2021 – Nakoľko sa prvé mesiace neslúžili verejné sv. omše, prijaté úmysly sa presúvali na ďalšie mesiace, preto sa kalendár vyplnil veľmi rýchlo. Voľný je už len jeden úmysel, a to v utorok, 21.12. o 6.00 h. /Roráty/.

 

Rekonštrukcia sakristie a dostavba hospodárskej budovy pri fare – Stále žijeme v dobe pandémie, ktorá nám okrem iného priniesla aj nečakane vysoké zdražovania stavebných materiálov. Niektoré ceny vyleteli až o 300%, mnohé stoja raz toľko ako minulý rok. Okrem vysokých cien je aj chronický nedostatok niektorých komponentov a čaká sa celé týždne na niektorý tovar. Toto všetko postihlo aj nás. Sakristia i stavba budovy na fare mali byť podľa plánov dávno hotové, ale žiaľ nie sú. V sakristii sa ešte stále prerába centrálna rozvodná skriňa a elektrorozvody, nový nábytok tiež ešte nie je hotový. Okrem iného záleží aj od počasia, či to dokončíme v tomto roku alebo až na jar budúceho roku (v sakristii začne byť zima, materiály by neuschli).

Na stavbe budovy na fare bola urobená väzba, krov, bola prekrytá plechom a osieťkovaná zvonku. bol by som rád, keby sa práce na nej pohli ďalej ešte v tomto roku. Stavba sa žiaľ výrazne predražila /drevo a plechy veľmi zdraželi/, ale odložiť tie práce sme nemohli, vytiahnuté múry by ďalšiu zimu nemuseli prežiť bez poškodenia. Aj z týchto dôvodov si dovolím poprosiť o dobrovoľné drobné milodary na pokračovanie a úspešné dokončenie týchto dvoch rozrobených prác.