Farské oznamy VII/2021

22.augusta 2021 - 21. nedeľa v období „cez rok“ – prázdninový režim

 

 • Vo štvrtok je sviatok sv. Bartolomeja, apoštola. Zo života tohto apoštola vieme veľmi málo. Pravdepodobne sa jedná o Natanaela z Kány Galilejskej, ktorý sa spomína v Jánovom evanjeliu ako „pravý Izraelita, v ktorom niet lesti“. Pôsobil v Indii, v Perzii, v Egypte a v Arménsku, kde ho stiahli z kože a sťali. Zobrazuje sa s nožom, ktorým ho pri krutom mučení stiahli z kože a s knihou Evanjelia, pre ktorú hrdinsky zomrel.
 • Vo štvrtok po sv. omši bude adorácia (do 19.00 h.).
 • V piatok je spomienka na sv. Moniku, matku sv. Augustína, ktorá sa 18 rokov neúnavne modlila za obrátenie svojho syna. Po obrátení sa z neho stala jedna z najväčších a najvplyvnejších osobností v dejinách Cirkvi. Jeho príklad zmeny života pomohol nespočetnému množstvu ľudí urobiť to isté. Skalopevná vytrvalosť matky Moniky priniesla svoje plody.
 • V sobotu je spomienka na sv. Augustína, biskupa, učiteľa Cirkvi. Muž, ktorý zanechal snáď nevyčerpateľný poklad duchovnej a filozofickej múdrosti. Jeden z najväčších, najvýznamnejších, najuznávanejších, najvplyvnejších a najpríťažlivejších svätcov všetkých čias. Matka, sv. Monika, po 18 rokoch intenzívnej a dôvernej modlitby vyprosila jeho obrátenie a zároveň obrátenie aj pre tisíce jeho nasledovníkov. Je jedinečným vzorom pre „novoobrátencov“, pre začínajúcich „od nuly“, pre rozhodných hľadačov pravdy o živote.
 • V sobotu bude sv. omša ráno o 8.00 h.
 • V nedeľu bude „Veni Sancte“, modlitba na začiatku školského roka. Hneď po úvodnom pozdrave kňaza ide hymnus k Duchu Svätému (úkon kajúcnosti sa vynecháva), nasleduje Glória a modlitba dňa.
 • Upratovanie kostola v tomto týždni má na starosti skupina č. 4. ďakujem za obetavosť.

 

Deň

Čas

Úmysel

23.8.

Pondelok

18.00

+ Ivan Fábry

24.8.

Utorok

18.00

+ Frederik Kiripolský

25.8.

Streda

18.00

+ Vladimír a Jozefína Žiakoví, súrodenci, rodičia a Jozef

26.8.

Štvrtok

18.00

+ Jozef Janura a rodičia

27.8.

Piatok

18.00

+ Jozef Mojžiš, Valent a Katarína Hudecoví, dcéry, zaťovia a rodičia

28.8.

Sobota

8.00

+ Ľudovít, rodičia, starí rodičia

29.8.

Nedeľa

8.00

11.00

Za farníkov

+ Terézia Kmeťová

 

 

 

ň

29. augusta 2021 - 22. nedeľa v období „cez rok“

 

 • V stredu, 1.9., je 7. Svetový deň modlitieb za ochranu stvorenstva. Ustanovil ho pápež František v r. 2015 ako reakciu na úpadok vzťahu človeka k prírode a na vzrast ekologických problémov, ktoré spôsobuje sám človek.
 • Vo štvrtok je prvý štvrtok v mesiaci. Je to deň modlitieb za nové duchovné a kňazské povolania.
 • Vo štvrtok po sv. omši bude adorácia (do 19.00 h.).
 • V piatok je prvý piatok mesiaca. V piatok je prvý piatok v mesiaci. Spovedať budem hodinu pred každou sv. omšou.
 • Chorých a nevládnych budem spovedať v piatok od 9.00 h. do 12.00 h.
 • V piatok o 17.00 h. bude vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna a o 17.45 h. bude prvopiatková pobožnosť.
 • V piatok je spomienka na sv. Gregora Veľkého, pápeža, učiteľa Cirkvi. Bol to pápež veľkého srdca a mysle. Zoznam jeho zásluh je dlhý. Zreformoval liturgiu, zvlášť liturgický spev, ktorý sa používa doteraz pod jeho menom „gregorián“. Ako svätých si uctievame aj jeho rodičov. Patrí medzi štyroch najväčších cirkevných otcov; bol to naozaj „veľký“ človek.
 • V sobotu je prvá sobota v mesiaci. Po sv. omši sa pomodlíme litánie k Panne Márii.
 • V nedeľu je prvá nedeľa v mesiaci. Počas sv. omší bude pravidelná ofera na potreby farnosti. Ďakujem za milodary.
 • V nedeľu (5.9.) bude poďakovanie za úrodu. Prosím, aby ste do štvrtku večera priniesli na faru plody z vašich polí a záhrad na výzdobu kostola. Po týždni (v piatok) si môžete svoje plody opäť vziať domov.
 • Upratovanie kostola v tomto týždni má na starosti skupina č. 5. ďakujem za obetavosť.

 

Deň

Čas

Úmysel

30.8.

Pondelok

18.00

+ Viera

31.8.

Utorok

18.00

Poďakovanie a za Božie požehnanie pre Máriu (50.nar.)

1.9.

Streda

18.00

+ Juraj Mendel, Anna a Mária, deti

2.9.

Štvrtok

18.00

+ Dušan a Anna Žiakoví

3.9.

Piatok

18.00

+ Ján a Anna Šimoví, deti Ján a Anna

4.9.

Sobota

18.00

+ Mária Janovičová a rodičia

5.9.

Nedeľa

8.00

11.00

+ Petra Cimingová

Za farníkov

 

 

 

 

5. septembra 2021 - 23. nedeľa V období „cez rok“

 

 • V utorok je spomienka na sv. Marka Križina, Melichara Grodzieckého, Štefana Pongrácza, kňazov, košických mučeníkov. Prvý pochádzal z Chorvátska, druhý z Poľska a tretí z Rumunska. Protestanské vojská dostali úlohu zničiť kňazov v Košiciach a začali týmito troma. Keďže sa kňazi odmietli vzdať katolíckej viery, tri dni ich nechali uväznených o hlade a o smäde. Potom ich bili, rezali, sekali, pálili, mučili najkrutejším spôsobom. Nakoniec prvým dvom odťali hlavu a ich telá hodili do odpadovej žumpy. Bolo to 7.9.1619. Štefanovi dvakrát zaťali do krku a do hlavy, ale nezomrel hneď; trápil sa ešte 24 hodín takisto hodený medzi výkaly v žumpe /našiel ho tam kostolník, ale nemohol mu pomôcť/. Nad hrôzou ich brutálneho umučenia boli všetci zhrození; aj samotní protestanti. Umučení kňazi sa však stali mocným vzorom pre ostatných prenasledovaných v Košiciach a v okolí: „radšej umrieť, ako zaprieť svoju vieru“.
 • V utorok bude sv. omša ráno o 8.00 h.
 • V stredu je sviatok Narodenia Panny Márie. Matka Mária je najvýznamnejšia ľudská osoba v dejinách našej spásy a vzdávame jej osobitnú úctu. I napriek tomu vieme o nej pomerne málo. O čase a mieste jej narodenia nevieme nič. Z tradície sa dozvedáme aspoň mená jej rodičov.
 • Vo štvrtok po sv. omši bude adorácia (do 19.00 h.).
 • Upratovanie kostola v tomto týždni má na starosti skupina č. 6. ďakujem za obetavosť.

 

 Deň

Čas

Úmysel

6.9.

Pondelok

18.00

+ Ľudovít Mikuľa

7.9.

Utorok

8.00

Za Božie požehnanie pre team mobilného hospicu sv. lujzy

8.9.

Streda

18.00

+ Valent a Mária Jánoškoví, syn Marián a manželka Emília

9.9.

Štvrtok

18.00

Poďakovanie a za Božie požehnanie pre Jozefínu (90.nar.)

10.9.

Piatok

18.00

Za zdravie a Božie požehnanie pre Máriu Miľovú a celú rodinu

11.9.

Sobota

18.00

+ Jozef Mojžiš, Mária a Jaroslav Tadialoví a rodičia

12.9.

Nedeľa

8.00

11.00

Za farníkov

+ Mária Kristlová, rodina Hopková a Kristlová

 

 

 

12. septembra 2021 - 24. nedeľa V období „cez rok“

 

 • Ďakujem všetkým, ktorí ste sa darom obilnín, ovocia, zeleniny, zapožičaním rôznych dekoračných doplnkov a najmä konkrétnou prácou (výzdoba a odstránenie výzdoby) pričinili o dôstojné „Poďakovanie Pánu Boha za úrodu“.
 • V tomto týždni, v stredu, v piatok a v sobotu, sú jesenné kántrové dni. Záväzný je jeden deň. Je to čas úprimného poďakovania sa za úrodu.
 • V pondelok je spomienka na sv. Jána Zlatoústeho, biskupa, učiteľa Cirkvi. Je patrónom kazateľov. Zanechal za sebou najrozsiahlejšie písomné dielo zo všetkých východných cirkevných otcov. nazvali ho „zlatoústym“, keďže veľmi brilantne a zapálene hovorieval o Božích pravdách. Patrí k najväčším svätcom v celých dejinách Cirkvi.
 • V utorok je sviatok Povýšenia Svätého Kríža. Matka cisára Konštantína, sv. Helena, dala na Kalvárii hľadať Kristov kríž, čo sa jej aj v r. 326 podarilo. Na mieste nálezu dal cisár postaviť veľký chrám a uložili tam časť kríža. Ďalšiu časť svätého kríža poslala sv. Helena pápežovi do Ríma. Tretiu časť kríža poslala svojmu synovi. septembra 335 bol svätý kríž vystavený na verejnú úctu a odvtedy sa začal sláviť aj sviatok „Nájdenia“ alebo „Povýšenia“ svätého Kríža. V tento deň si osobitným spôsobom uctievame Kristov kríž, podobne ako na Veľký piatok. 
 • V stredu je slávnosť, neprikázaný sviatok, Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska. Sviatok bol pre celú Cirkev ustanovený už v r. 1727 a ten istý pápež Benedikt XIII. dovolil uctievať Sedembolestnú ako patrónku Slovenska. Za hlavnú patrónku Slovenska však bola Sedembolestná riadne vyhlásená až v r. 1966 pápežom Pavlom VI.
 • Vo štvrtok je spomienka na sv. Kornélia, pápeža, a Cypriána, biskupa, mučeníkov. Za cisára Décia pretrpeli obidvaja časté a veľké muky pre svoju vieru a pre obranu Cirkvi. Prenasledovanie kresťanov neustávalo, veľa vytrpeli aj za vlády ďalších dvoch cisárov. keďže odmietli verejne sa pokloniť pohanským bohom, obidvaja boli umučení.
 • Vo štvrtok po sv. omši bude adorácia (do 19.00 h.).
 • V sobotu bude sv. omša ráno o 8.00 h. (kvôli generálke). V nedeľu o 10.30 h. bude slávnosť prvého sv. prijímania detí.

 

Deň

Čas

Úmysel

13.9.

Pondelok

18.00

+ Emília (70.výr.), rodina Okajčeková, Staňová, Cifríková

14.9.

Utorok

18.00

+ Jozef Bobok, rodičia a súrodenci

15.9.

Streda

18.00

+ Pavel Šuník (10.výr.) a rodičia

16.9.

Štvrtok

18.00

+ Frederik Kiripolský

17.9.

Piatok

18.00

+ Rodina Gabrielová a Kurhajcová

18.9.

Sobota

8.00

+ Viera

19.9.

Nedeľa

8.00

10.30

+ Anton a Mária Miloví, syn Vladimír a rodičia

Za farníkov, osobitne za dary Ducha Svätého pre prvoprijímajúce deti

 

Hoci skončil prázdninový režim, pandemické opatrenia nám nedovoľujú opäť začať biblické hodiny či stretnutia detí.