Dianie vo farnosti

Farská hodová a odpustová slávnosť

Každá farnosť má svojich patrónov, tzv. „patrocínium“.

My máme kostol (a tým pádom aj farnosť) zasvätený „Všetkým svätým“.

S oslavou „patrocínia“ sú spojené plnomocné odpustky pre všetkých zúčastnených, čo je veľká výzva pre nás všetkých.

Hlavná slávnostná hodová a odpustová slávnosť bola v nedeľu, 3. novembra 2013 o 10.00 h. Na slávnostnú sv. omšu bol pozvaný aj hosť - vdp.Mgr.Peter Hrabovecký, predstavený komunity Saleziánov. Počas omše boli spevy veriacich sprevádzané dychovkou. Slávnostné chvíle umocnila aj Kapelka, keď načrela do svojho duchovného repertoáru.

Na slávnostnú sv. omšu prišli mnohí príbuzní našich farníkov.

Keďže sú to „hody tela i duše“, lebo je to najväčšia slávnosť vo farnosti v priebehu roka, naše farníčky pripravili prekvapenie a po sv. omši nás pred bránami kostola čakalo občerstvenie. A aby sme pri tom nestáli len tak potichu, k dobrej pohode nám zahrala dychovka rezkú muziku.