Dianie vo farnosti

 

 

MODLITBOVÁ SKUPINA MLADÝCH           

Naše motto:                      

„NECH VŠADE SVIETI SVETLO MÁRIINO“ 

ČIŽE PRINÁŠAŤ JEŽIŠA, SVETLO

MÁRIINO, KAĎÉMU ĽUDSKÉMU SRDCU!

 

 

 

 

 

POZÝVAME BRATOV A SESTRY MLADŠIEHO VEKU

NA PRAVIDELNÉ STRETNUTIA, POČAS KTORÝCH SA BUDEME UČIŤ

MODLIŤ SA, ČÍTAŤ BOŽIE SLOVO, ROZHODOVAŤ SA, HODNOTIŤ, TVORIŤ VZŤAHY ...

 

 

Vytvoriť spoločenstvo ľudí, ktorí sa na seba tešia!

 

Vytvoriť spoločenstvo ľudí, ktorých nespája hmota či telo, ale duch!

 

Každú sobotu o 18.00 h. na fare .

 

Hodinové stretnutie skončí spoločnou hrou a malým občerstvením .

 

Každú prvú sobotu v mesiaci je program aj v kostole .

 

Začíname po prázdninách, v sobotu 10. septembra 2011

 

(je potrebné sledovať  farské oznamy, v ktorých budú zverejňované prípadne zmeny)

 

Prosíme dospelých, aby sa za nás modlili, aby sme dokázali žiť nový život!

 

 

Sobotné stretnutia budú bývať automaticky každú sobotu.

Do oznamov budeme dávať najmä prípadné zmeny či zrušenie stretnutia. +++

 

„Je šťastím človeka, ak odpovedá včas na Božie volanie. Správny vzťah k Bohu otvára cestu pre správne vzťahy k blížnym.

Cez správne vzťahy sa rodia pokojné a zdravé manželstvá a rodiny. Správne vzťahy sú silou, ktorá nedovolí padnúť do samoty a sebectva. Dobré vzťahy sú zárukou dobrého života ...“

 

 

www.fara-kamenec.net

 

madona1