Spovedné zrkadlo

Spytovanie svedomia podľa modlitby "Otče náš"

Otče náš: Pokladal som Boha za svojho Otca, miloval som ho a dôveroval som mu?

Ktorý si na nebesiach: Zmýšľal som o Bohu veľkoryso? Tešil som sa na slávu Boha? Myslel som na to, že celý svet stvoril Boh, že celý svet patrí Bohu, obdivoval som Božie dielo?

Príď kráľovstvo tvoje: Dúfam v príchod Boha, Božie kráľovstvo? Pomáham pripravovať cestu Božiemu kráľovstvu doma, v škole, v povolaní úprimnosťou, vernosťou, kamarátstvom, ochotou pomôcť?

Buď vôľa tvoja ako v nebi tak i na zemi: Som o tom presvedčený, že Boh chce vždy len to, čo je pre mňa dobré? Viem, že pre mňa nemôže byť nič lepšie, než to, aby sa mi vo všetkom stala Božia vôľa? Plnil som Božiu vôľu rád? Boh mi dáva všetky pozemské veci, ktoré potrebujem. Ďakoval som mu za všetky jeho dary? Radoval som sa z nich?

Odpusť nám naše viny: Ľutoval som svoje hriechy? Dôveroval som vždy v to, že mi Boh odpustí? Som vďačný za odpustenie?

A neuveď nás do pokušenia: Vydal som sa ľahkomyseľne do nebezpečenstva hriechu? Volal som v pokušení k Bohu? Viem, že bez Boha nič nezmôžem.

Ale zbav nás Zlého: Prinášal som svoje starosti Otcovi? Očakával som vždy od neho pomoc? Čakám na dokonanie sveta, keď prestane všetko zlé? Do tejto sv. spovede zahrňujem všetky svoje hriechy, ktoré som spáchal od malička voči Pánu Bohu, blížnym i sebe.