Dianie vo farnosti

eRko

logo erko

Všeobecné informácie

eRko- Hnutie kresťanských spoločenstiev detí je detská celoslovenská organizácia. Je registrovaná na Ministerstve vnútra SR ako občianske združenie už od roku 1990. Základom činnosti je pravidelná práca s deťmi v malých spoločenstvách – stretkách – skupinkách. Program zabezpečujú vyškolení dobrovoľníci. Združuje viac ako 8000 členov a patrí k najväčším organizáciám, ktoré na Slovensku pravidelne a systematicky pracujú s deťmi a mladými.

 

Cieľ eRka

Pomáhať pri výchove a neformálnom vzdelávaní detí a mladých ľudí na zrelé kresťanské osobnosti podieľajúce sa na rozvoji spoločnosti, v ktorej žijú. Poslanie eRka sa uskutočňuje cez osobný príklad mladých dobrovoľníkov, ktorí prežívajú spolu s deťmi život v spoločenstve. Východiskovými hodnotami sú: živá viera, radostná služba, otvorené spoločenstvo, úcta k životu, zodpovednosť a dôvera.

Motto

Radostnou cestou svedectva viery kráčame spolu malí i veľkí.

Čo robíme

 

Spolu s deťmi

pravidelné stretnutia v malých skupinkách – spoločenstvách, kde sa rozprávame, hráme a hľadáme odpovede na otázky, ktoré nás trápia

výlety, tábory, karnevaly, dni radosti

aktivity spojené s ročnou témou

Spolu s vedúcimi

kurzy, workshopy, semináre

metodicko-informačný časopis LUSK

metodické príručky pre pomoc pri práci s deťmi

 

Pre viac informácií o eRku navštív stránku: http://www.erko.sk/

eRko Kamenec

Detské stretká mávame každú sobotu o 14:00 na fare. Spoločne s pánom farárom bývajú detské sväté omše dvakrát do mesiaca. Nácvik pesničiek začína vždy o pol jedenástej vo farskom dome.

Našou snahou je prinášať deťom vždy nové a zaujímavé témy. V októbri prebieha detský čin pomoci, kde sa deti motivujú k skutkom nezištnej pomoci a dodáva sa im odvaha začať prvý a šíriť dobro (mottom tohtoročnej kampane je heslo ZAČNI PRVÝ).  Počas decembra sa každoročne pripravujeme na Dobrú novinu v našej farnosti. V rámci koledníckej akcie deti počas vianočného obdobia koledami a vinšami ohlasujú radostnú zvesť o narodení Krista v rodinách a súčasne zbierajú finančné dary, ktorými Dobrá novina podporuje rozvojové projekty v Afrike.

Oblastné centrum (OC):

Pre koordináciu činnosti a vzájomnú informovanosť sa pravidelne konajú stretnutia vedúcich detských spoločenstiev jednotlivých farností, kde si vedúci vymieňajú informácie a skúsenosti, vzájomne sa obohacujú a pripravujú spoločné podujatia pre deti.

Kamenec patrí oblastného centra Hradište. Akciami pre celé OC sú Dni života, organizované na jar a na jeseň a letné tábory (Svetielko, Plamienok a Lampášik), ktoré bývajú vždy na začiatku júla.

 

 

 

Čo robíš v sobotu? Máš kopec voľného času a nevieš čo s ním? Máš chuť pomôcť nám koledovať? Viesť detské stretká? Hráš na hudobný nástroj? Alebo si len človek s veľkým srdcom a úsmevom na tvári, ktorý chceš dávať ďalej? Neváhaj a kedykoľvek príď! čakáme len na Teba :) pretože Radosť Rozdávaním Rastie.

 

{jcomments off}