Farské oznamy XII/2020

27. nedeľa v období „CEZ ROK“

 

 • V pondelok je ľubovoľná spomienka na sv. Faustínu Kowalskú (1905-1938). Keď mala 30 rokov, dostala od Boha milosť a úlohu, aby do celého sveta rozšírila úctu k Božiemu milosrdenstvu. Podobnosť s Ježišovým životom je zjavná. Aj On vystúpil do verejného života, keď mal 30 rokov a o tri roky bol ukrižovaný. Sestra Faustína takisto o tri roky zomrela na tuberu. A predsa, i za tak krátky čas sa jej podarilo hlboko zasiať semeno novej úcty k Božiemu milosrdenstvu, ktoré má zachrániť tento svet. Jej obraz Božieho milosrdenstva, Korunku Božieho milosrdenstva a jej Denníček dnes pozná každý kresťan a Božie milosrdenstvo sa neustále šíri do celého sveta. Sv. sestra Faustína Kowalská patrí medzi najväčších svätcov minulého storočia.
 • Vo štvrtok je spomienka na Ružencovú Pannu Máriu. Ruženec je jednoduchá, ale veľmi účinná modlitba, ktorá ochraňuje, zachraňuje, pomáha, poučuje, upokojuje, povzbudzuje. Ruženec, ako ho dnes poznáme, má svoj pôvod na prelome 12. a 13. stor., keď kňaz, sv. Dominik, zaviedol túto modlitbu aj do ľudovej zbožnosti. Sviatok Ružencovej Panny Márie máme od 16. stor., keď na príhovor Ružencovej Panny Márie boli porazení mohamedánski Turci v bitke pri Lepante (r.1571). Na základe nespočetných osobných skúseností sa ľudia začali denne modliť ruženec a dodnes je to zázračná modlitba, z ktorej žijú mnohí kresťania. Aj samotná Panna Mária pozýva všetkých na dennú modlitbu ruženca. Kto môže, je pozvaný pomodliť denne tri ružence. Povzbudzujem všetkých, modlite sa ruženec každý deň, a najmä spoločne, v rodinách.
 • Vo štvrtok po sv. omši bude adorácia (do 18.00 h.).
 • V sobotu bude sv. omša večer o 18.00 h. s platnosťou na nedeľu.
 • Upratovanie kostola v tomto týždni má na starosti skupina č. 4 (náhradný termín). ďakujem za obetavosť.

 

Deň

Čas

Úmysel

5.10.

Pondelok

17.00

Poďakovanie a za Božiu pre manželov Rybárových (8.výr.sobáša)

6.10.

Utorok

17.00

+ Ľudovít Mikula (pohr.)

7.10.

Streda

17.00

+ Mária a Štefan Mikuloví a rodičia

8.10.

Štvrtok

17.00

+ Rodičia Laušoví a Šálekoví, Jozef a Ľuboš

9.10.

Piatok

17.00

+ Anna Cimingová, vnučka Petra a rodičia

10.10.

Sobota

18.00

Poďakovanie a za Božiu pomoc pre Magdalénu (16.nar.)

11.10.

Nedeľa

8.00

11.00

Poďakovanie a za Božiu pomoc pre Rozáliu Pavkeje (90.nar.)

Za farníkov

 

 

 

 28. nedeľa v období „cez rok“

 

 • Od dnešného dňa si môžete zakúpiť katolícke kalendáre na rok 2020. Detské kalendáre prídu neskôr.
 • Vo štvrtok je spomienka na sv. Teréziu od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi /sv. Terézia Avilská/. Mala 11 súrodencov. Spolu so svojim bratom už ako 6 ročná čítala životopisy svätých a po ich vzore aj oni dvaja zatúžili umrieť ako mučeníci pre Krista. Deti zachránil ich strýko, ktorí ich zastavil na ceste do mesta Maurom, kde okupanti prenasledovali kresťanov. Po zásahu rodičov sa museli uspokojiť s chyžou, kde sa hrávali na pustovníkov. Túžba aj umrieť za vieru v Ježiša Krista v nej zostala až do smrti /až na čas krízy počas dospievania/. Spolupracovala so sv. Jánom z Kríža. Spolu sa stali významní reformátori rehoľného života a mnohým opäť ukázali pravú cestu k Bohu. Už 8 rokov vopred vedela presný deň, kedy a ako zomrie; Boh jej to zjavil v jednom z mystických videní. Patrí medzi najvýznamnejšie učiteľky svätosti života v dejinách Cirkvi.
 • Vo štvrtok po sv. omši bude adorácia do 18.00 h.
 • V sobotu je spomienka na sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka. Bol žiakom sv. apoštola Jána; osobne poznal apoštolov Petra a Pavla. V čase prenasledovania kresťanov ho sám cisár odsúdil na smrť. Keď sa v Ríme končili hry, pre zábavu divákov, biskupa Ignáca hodili divej zveri. Vyhladované zvieratá ho roztrhali; zostalo z neho iba zopár kostí. Bol žiarivým vzorom pre mnohých kresťanov, ktorí počas prenasledovania hrdinsky umierali podobným spôsobom.
 • V nedeľu, 18.10., bude pravidelná jesenná zbierka na svetové misie. Vďaka týmto milodarom môžu existovať a pomáhať stovky misijných centier po celom svete, ktoré plnia nenahraditeľnú úlohu v mnohých zaostalých alebo ináč ťažko skúšaných častiach sveta. Prosím o súcit a štedré milodary.
 • V sobotu bude sv. omša večer o 18.00 h. s platnosťou na nedeľu.
 • Upratovanie kostola v tomto týždni má starosti skupina č.7. Ďakujem za obetavosť.

 

Deň

Čas

Úmysel

12.10.

Pondelok

17.00

K úcte Ducha Svätého

13.10.

Utorok

17.00

+ Emília a Pavel, Anna a rodičia

14.10.

Streda

17.00

+ Rudolf a Terézia Kováčoví a rodičia

15.10.

Štvrtok

17.00

+ Jozef Schenk (ned.100.nar.), súrodenci a rodičia

16.10.

Piatok

17.00

+ Štefan Nechala, dcéra Anna, rodina Nechalová a Hudecová

17.10.

Sobota

18.00

Za Božiu pomoc pre rodinu Slatinskú

18.10.

Nedeľa

8.00

11.00

Za farníkov

+ Oľga a Ľudovít Nechaloví, syn Peter, vnučka Beáta a rodičia

 

 

 

 29.nedeľa „cez rok“

 

 • V utorok je ľubovoľná spomienka na sv. Vendelína. Nakoľko aj my máme sakrálne miesto zasvätené tomuto svätcovi (malá kaplnka v Dolnom Kamenci), pozývam všetkých zastaviť sa k úprimnej prosbe a k modlitbe aj priamo na mieste pri soche sv. Vendelína.
 • Vo štvrtok je ľubovoľná spomienka na sv. Jána Pavla II., pápeža. Ján Pavol II., vlastným menom Karol Józef Wojtyła, sa narodil18. máj1920 vo  Wadowiciach v Poľsku. Zomrel 2. apríl2005 v Ríme. Bol 264. rímskym pápežom, prvý slovanský pápež, prvý netaliansky pápež od r. 1522 a najmladší od r. 1846. Bol tretím najdlhšie vládnucim pápežom /od r. 1978 do r. 2005/. Bol to veľký teológintelektuálbásnikdramatik, filozof. Bol najviac „cestujúcim“ pápežom, vykonal viac ako 100 zahraničných ciest. Blahorečil a svätorečil najviac osôb zo všetkých pápežov (takmer 1500 osôb).  Vynikal hlbokou vierou a úctou k Panne Márii. Bol jedným z najvýznamnejších a najvplyvnejších pápežov vôbec.
 • Vo štvrtok po sv. omši bude adorácia do 18.00 h.
 • V sobotu bude sv. omša večer o 18.00 h. s platnosťou na nedeľu.
 • V noci zo soboty na nedeľu sa mení čas. O 03.00 h. letného stredoeurópskeho času posúvame hodiny na 02.00 h., čiže o hodinu dozadu (spíme dlhšie).
 • Upratovanie kostola v tomto týždni má na starosti skupina č. 8. Ďakujem za obetavosť.

 

Deň

Čas

Úmysel

19.10.

Pondelok

17.00

+ Vendelín Šuník, rodičia a súrodenci

20.10.

Utorok

17.00

+ Valent a Katarína Roháčoví

21.10.

Streda

17.00

Poďakovanie a za Božiu pomoc pre Štefániu Mihálikovú (80.nar.)

22.10.

Štvrtok

17.00

+ Mária Jánošková

23.10.

Piatok

17.00

+ Štefan a Katarína Bartoví a deti

24.10.

Sobota

18.00

+ Milan Hudec (ned.85.nar.)

25.10.

Nedeľa

8.00

11.00

+ Imrich a Paulína (20.výr.), zaťovia Ján a Vladimír a rodičia

Za farníkov

 

 

 

 30.nedeľa „cez rok“

 

 • Ďakujem všetkým, ktorí ste sa v mesiaci október (každý deň) modlili modlitbu posvätného ruženca. V mesiaci október je modlitba ruženca obohatená o krátke rozjímania. Bola to ďalšia šanca objaviť krásu, úžitok a radosť z osobnej modlitby.
 • V stredu je sviatok sv. Šimona a sv. Júdu Tadeáša, apoštolov. Sv. Júda Tadeáš napísal list, ktorý je súčasťou Biblie. Je bratom sv. apoštola Jakuba (Mladšieho) a Šimona. Je patrónom a pomocníkom ľudí v mimoriadne ťažkých životných situáciách. Sv. Šimon (Horlivec) má takisto veľmi strohý životopis. Obidvaja podstúpili pre Krista mučenícku smrť.
 • Vo štvrtok po sv. omši bude adorácia do 18.00 h.
 • V pondelok začíname hodový týždeň. Po Veľkej Noci a Vianociach sú hody treťou najväčšou a najkrajšou slávnosťou vo farnosti.
 • pozývam aj tých, ktorí pristupujú k sv. spovedi len na sviatky, aby sa naučili pristupovať ku sv. spovedi aj na farské hody.
 • Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou (v tichu) sa pomodlí za zosnulých, môže získať odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci, a to raz denne od 1. do 8. novembra. Treba splniť aj obvyklé podmienky spomenuté vyššie. Sv. spoveď stačí jedna na všetky dni. Láska, úcta a vďaka k našim zosnulým nám diktuje nezanedbať ani jeden deň. Preto je úplne samozrejmé, aby sme od 1. do 8. novembra všetci navštívili cintorín každý deň (hocikde, hocijaké hrobové miesto a v hociktorú hodinu dňa). Je to služba kresťanskej lásky, ktorú budeme raz určite potrebovať aj my. Chorí a nevládni sú od podmienky návštevy cintorína oslobodení. Naučme sa žiť v živom spojení s našimi drahými zosnulými a ostatnými dušami.
 • V sobotu bude sv. omša večer o 18.00 h. s platnosťou na nedeľu.
 • Hodovú a odpustovú slávnosť budeme mať v nedeľu, 1.11. Z dôvodu pandémie nebude prizvaný žiadny slávnostný kazateľ.
 • V sobotu večer a v nedeľu sa po sv. prijímaní pomodlíme litánie ku všetkým svätým, k našim nebeským patrónom. Prosím, aby litánie zaspievali organisti tak ako na Veľkú Noc.
 • Hodová a odpustová slávnosť je vždy spojená aj s možnosťou získania úplných odpustkov, a to za obvyklých podmienok /riadna sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel s otca/. Využime všetci túto veľkodušnú Božiu ponuku.
 • V nedeľu je prvá nedeľa v mesiaci. Počas sv. omší budeme mať pravidelnú oferu na potreby farnosti. Vopred ďakujem za milodary.
 • Upratovanie kostola v tomto týždni má starosti skupina č.9. Ďakujem za obetavosť.

Deň

Čas

Úmysel

26.10.

Pondelok

17.00

+ Jozef Bažány, dcéra Janka a rodičia

27.10.

Utorok

17.00

+ Dušan Briestenský a rodičia

28.10.

Streda

17.00

+ Jozef Janovič (1.výr.)

29.10.

Štvrtok

17.00

Za dary Ducha Svätého pre dcéru

30.10.

Piatok

17.00

+ Alojz Kiripolský

31.10.

Sobota

18.00

 Za dary Ducha Svätého pre rodinu

1.11.

Nedeľa

8.00

11.00

Za farníkov

+ Jozef a Amália, dcéra Eva, rodičia a súrodenci

 

Z dôvodu sprísnených opatrení biblické hodiny a detské stretká sú dočasne zrušené.

Nakoľko sa zotmieva čoraz skôr, prosím chodcov pohybujúcich sa po ceste, mimo chodníky, aby nosili dobre viditeľné reflexné prvky.